Centrum Doskonalenia Kompetencji

Centrum Doskonalenia Kompetencji, powołane Zarządzeniem Rektora w lipcu br, ma już swoją siedzibę w budynku przy ul. Podchorążych 2, III piętro, pokój 371.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Uczelni podstawowym celem Centrum Doskonalenia Kompetencji jest koordynacja procesu organizacji i prowadzenia/funkcjonowania studiów podyplomowych na poziomie ogólnouczelnianym, a także koordynacja działań w zakresie rozwoju kompetencji.