Mistrzowie Dydaktyki

W ramach podniesienia kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania metody tutoringu kilkunastu nauczycieli akademickich naszej Uczelni uczestniczy w zagranicznych wyjazdach studyjnych, podczas których zgłębiają wiedzę z zakresu personalizacji procesu nauczania. Dotychczas skorzystano z możliwości spotkań z naukowcami z Uniwersytetu w Groningen (Holandia) i Uniwersytetu w Gandawie (Belgia), a obecnie trwają przygotowania do wyjazdu do Aarhus (Dania).

Projekt jest prowadzony w ramach zadania zleconego Uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z zapisami projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Za koordynację działań projektowych odpowiada Centrum Doskonalenia Kompetencji. Podjęte działania mają bezpośrednie przełożenia na uczelnianą dydaktykę. W bieżącym semestrze 9 studentów w Wydziału Geograficzno-Biologicznego, Wydziału Sztuki i Wydziału Filologicznego zostało objętych indywidualnym wsparciem, dzięki czemu uczestniczą w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu.