Odwołane zajęcia

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zostają odwołane do dn. 14 kwietnia br.

(Zarządzenie Rektora: https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/aktualnosci/3933-zarzadzenie-rektora-o-odwolaniu-zajec-na-uniwersytecie-pedagogicznym)

 

Decyzja ta obejmuje także zajęcia na studiów podyplomowych.

 

O trybie realizacji zajęć lub przesunięciach zajęć w harmonogramie będą Państwo na bieżąco informowani przez Centrum Doskonalenia Kompetencji oraz Kierowników studiów podyplomowych.