List Rektora

List Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego do pracowników i studentów w spawie przedłużenia trybu pracy i nauczania w systemie zdalnym oraz Komunikat Rektora dotyczący kolejnych działań w okresie pandemii.