Administracja samorządowa

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą (procesami reform i modernizacji administracji) jakości administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Znaczną uwagę poświęca się dostosowaniu umiejętności słuchaczy do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Podczas studiów słuchacz otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego.

Program

Semestr 1

 • Podstawy prawa konstytucyjnego RP
 • Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
 • Ustrój prawny samorządu terytorialnego
 • Status prawny pracowników samorządowych
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Prawo zamówień publicznych
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne
 • Podstawy marketingu

 

Semestr 2

 • Europejskie systemy władzy lokalnej
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Fundusze strukturalne UE
 • Finanse lokalne i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie gospodarką lokalną
 • Nowoczesna administracja samorządowa
 • Prawo do informacji publicznej i ochrona danych osobowych

Rekrutacja

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych.

UWAGA! Rekrutacja przedłużona, zapraszamy!

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2020-06-01 - 2020-10-16
Planowany termin rozpoczęcia
2020-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji
* Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2020 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1500

Terminy rat

I rata – do 31 października 2020 r.,
II rata – do 30 listopada 2020 r.,
III rata – do 15 marca 2021r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

Kadra

Dr Małgorzata Kmak - Posiada doświadczenie na stanowisku specjalista ds. promocji w przedsiębiorstwie, kierownik zespołu tworzącego strategie rozwoju społeczno-gospodarczego, ekspert w zakresie analiz efektywności brandingu polskich gmin – Wykłada min. marketing polityczny, terytorialny, social media marketing, a także politykę rozwoju regionalnego, zrównoważony rozwój.
Dr Małgorzata Kmak
Kierownik studiów
Dr Elżbieta Maj - Pracę samorządowca uważa nie tylko za ciekawą formą uprawiania zawodu, ale i pewnego rodzaju misję, dającą poczucie satysfakcji i obywatelskiego spełnienia. Posiada dziesięcioletnią praktykę zawodową w administracji samorządowej, piastując stanowiska służbowe od referenta do głównego specjalisty. Legitymuje się państwowymi uprawnieniami zawodowymi I i II stopnia w zakresie kancelistyki i archiwistyki. Od wielu lat prowadzi specjalistyczne szkolenia z procedury i prawa administracyjnego dla pracowników administracji publicznej, struktur policji, straży miejskiej i wojska.
Dr Elżbieta Maj
Mgr Małgorzata Łukawska - Certyfikowany trener i konsultant zarządzania oraz asesor i doradca w procesach walidacji kompetencji (TUV London), certyfikowany Executive oraz HR Menedżer, negocjator (American Certification Institute). Posiada 18 letnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji kompleksowych programów i projektów rozwoju i zarządzania kompetencjami dla przedsiębiorstw rożnych branż i wielkości. Menedżer, doradca, trener, coach i mentor, zarówno w zakresie formułowania strategii rozwoju, jak i jej powiązania z kompetencjami i praktycznym działaniem pracowników. Od 10 lat zarządza oraz współpracuje z zarządami i wyższą kadrą kierowniczą przedsiębiorstw w zakresie doskonalenia i praktycznej implementacji perspektyw zarządzania strategicznego do realiów funkcjonowania organizacji. Współtworzy i wdraża nowoczesne rozwiązania systemowe wspierające doskonalenie procesów i operacji.
Mgr Małgorzata Łukawska

Wysoką jakość kształcenia zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków oraz starannie przygotowane programy i metody nauczania. Studia podyplomowe trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Nasi pracownicy są dyspozycyjni każdego dnia w zakresie konsultowania (e-mail) spraw dotyczących administracji samorządowej.

Dlaczego z nami

Studia podyplomowe Administracja Samorządowa to wysoki poziom nauczania, programy odpowiadające na zapotrzebowanie pracodawców oraz wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym.

Każdy absolwent studiów podyplomowych w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii otrzymuje rabat na kolejne podjęte studia podyplomowe w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii:

 • 10% rabatu dla absolwenta, który w ciągu trzech lat zapisze się na drugi kierunek studiów podyplomowych,
 • 20% rabatu dla absolwenta, który w ciągu trzech lat zapisze się na trzeci kierunek studiów podyplomowych.

Oferta dotyczy wszystkich kierunków studiów podyplomowych w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii.

Absolwenci o kierunku

 „Administracja Samorządowa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to świetna sprawa. Bardzo dobra organizacja zajęć oraz dobrze dobrany program pozwala słuchaczom na zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie. Wykwalifikowana kadra, która potrafi rozwiać każde wątpliwości. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym to doskonały czas na zdobycie i podniesienie swoich umiejętności”
 „Studia Podyplomowe z zakresu Administracji Samorządowej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to niesamowita przygoda, a zarazem duża dawka doświadczeń w doskonaleniu wiedzy i nabywaniu umiejętności potrzebnych dla dynamicznego i sprawnego funkcjonowania w sferze administracji samorządowej. Czas, który dane mi było spędzić na studiach w połączeniu z przekazaną mi wiedzą przez profesjonalną kadrę naukową łączącą doświadczenie lat pracy i praktyki samorządowej oraz młodej i kreatywnej kadry okazały się strzałem w "10". Ten czas poza tym że pozwolił mi zapoznać się z fantastycznymi ludźmi, zaowocował poszerzeniem sprawności w poruszaniu się po meandrach samorządu terytorialnego w teorii jak i w praktyce. Zachęcam i gorąco polecam ten kierunek”
 „O zasadności prowadzenia studiów podyplomowych Administracja Samorządowa świadczy bardzo liczne uczestnictwo słuchaczy już pracujących w administracji, chcących poszerzyć swoje kompetencje. Wiedza przekazywana na poszczególnych kursach pozwoliła usystematyzować informacje już posiadane, a ćwiczenia i liczne kazusy w doskonały sposób rozwinęły umiejętności niezbędne na stanowiskach urzędniczych. Ukończenie studiów w wielu przypadkach pozwoliło na uzyskanie awansu zawodowego”

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

  mail: ipae@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 11