Administracja samorządowa. studia online

Rekrutacja
)

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą (procesami reform i modernizacji administracji) jakości administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Znaczną uwagę poświęca się dostosowaniu umiejętności słuchaczy do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Podczas studiów słuchacz otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • Ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich). Poświadczenie poziomu kwalifikacji pełnych oraz osiągnięcia efektów uczenia (kształcenia) przewidzianych dla 6 lub 7 poziomu PRK.
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku studiów.

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia zwykle odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 17:00.

 • W jaki sposób będą prowadzone zajęcia?

Zdalnie za pomocą aplikacji MS Teams.

 • Jak będą kończyć się studia?

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów.

Planowane terminy zjazdów:

zostaną podane w terminie późniejszym.

Dolny/Górny limit przyjęć:  20/50

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-10-08
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-28
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków;
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia zdalne za pomocą aplikacji MS Teams.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1550

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Kadra

dr Ryszard Kozioł
Kierownik studiów

Wysoką jakość kształcenia zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków oraz starannie przygotowane programy i metody nauczania. Nasi pracownicy są dyspozycyjni każdego dnia w zakresie konsultowania (e-mail) spraw dotyczących administracji samorządowej.

Dlaczego z nami

Studia podyplomowe Administracja samorządowa to wysoki poziom nauczania, programy odpowiadające na zapotrzebowanie pracodawców oraz wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym.

Absolwenci o kierunku

 „Administracja Samorządowa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to świetna sprawa. Bardzo dobra organizacja zajęć oraz dobrze dobrany program pozwala słuchaczom na zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie. Wykwalifikowana kadra, która potrafi rozwiać każde wątpliwości. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym to doskonały czas na zdobycie i podniesienie swoich umiejętności”
 „Studia Podyplomowe z zakresu Administracji Samorządowej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to niesamowita przygoda, a zarazem duża dawka doświadczeń w doskonaleniu wiedzy i nabywaniu umiejętności potrzebnych dla dynamicznego i sprawnego funkcjonowania w sferze administracji samorządowej. Czas, który dane mi było spędzić na studiach w połączeniu z przekazaną mi wiedzą przez profesjonalną kadrę naukową łączącą doświadczenie lat pracy i praktyki samorządowej oraz młodej i kreatywnej kadry okazały się strzałem w "10". Ten czas poza tym że pozwolił mi zapoznać się z fantastycznymi ludźmi, zaowocował poszerzeniem sprawności w poruszaniu się po meandrach samorządu terytorialnego w teorii jak i w praktyce. Zachęcam i gorąco polecam ten kierunek”
 „O zasadności prowadzenia studiów podyplomowych Administracja Samorządowa świadczy bardzo liczne uczestnictwo słuchaczy już pracujących w administracji, chcących poszerzyć swoje kompetencje. Wiedza przekazywana na poszczególnych kursach pozwoliła usystematyzować informacje już posiadane, a ćwiczenia i liczne kazusy w doskonały sposób rozwinęły umiejętności niezbędne na stanowiskach urzędniczych. Ukończenie studiów w wielu przypadkach pozwoliło na uzyskanie awansu zawodowego”

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

  Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234

  e-mail: ipea@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 11