Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Cel studiów

Oferta studiów skierowana jest zarówno do pedagogów, wychowawców, psychologów i socjoterapeutów, jak i do nauczycieli.
Osoby kończące nasz kierunek studiów będą mogły z powodzeniem realizować arteterapię w trakcie swoich zajęć – czy to lekcji plastyki, muzyki, wychowania fizycznego czy też języka polskiego. A dzięki wykładowcom nawiążą również kontakty z innymi arteterapeutami, co przyczyni się do szybkiego odnalezienia zatrudnienia na rynku pracy.

 

W programie stawiamy również na przedsiębiorczość. Na rynku jest mnóstwo fundacji i stowarzyszeń – funkcjonują one dzięki dotacjom. W ramach przedmiotu „Przedsiębiorczość w arteterapii” studenci zapoznają się z tym, jak uzyskać dofinansowanie do określonych działań.

Program

Studia podyplomowe Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych realizowane są w trakcie 3 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów Słuchacz odbędzie 350 godzin dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk.

Na ramowy plan studiów składają się kursy:

Semestr 1

 • Wprowadzenie do arteterapii
 • Arteterapia rozwojowa
 • Podstawy prawne regulujące pracę arteterapeuty
 • Biomedyczne podstawy funkcjonowania człowieka w procesie arteterapii
 • Współczesne problemy z zakresu psychologii klinicznej
 • Pedagogika specjalna
 • Psychopedagogika twórczości
 • Diagnoza psychopedagogiczna i jej praktyczne zastosowanie w arteterapii

Semestr 2

 • Socjologia kultury
 • Etyka w zawodzie arteterapeuty
 • Arteterapia XXI wieku
 • Arteterapia: filmoterapia, montaż i udźwiękowienie obrazów video
 • Arteterapia: współczesne trendy w sztukach plastycznych (graffiti, projektowanie mebli, projektowanie przestrzeni)
 • Arteterapia: terapia przez teatr
 • Zastosowanie arteterapii w procesie oddziaływań  resocjalizacyjnych
 • Projekt arteterapeutyczny A

Semestr 3

 • Arteterapia: talasoterapia, hortiterapia i sylwoterapia, czyli terapia przez naturę
 • Arteterapia: tworzenie muzyki i działalności radiowej
 • Arteterapia: biblioterapia i bajkoterapia
 • Arteterapia: media społecznościowe i aplikacje
 • Improwizacja w arteterapii
 • Przedsiębiorczość w arteterapii
 • Projekt arteterapeutyczny B
 • Obrona i wdrażanie projektu w środowisku lokalnym

W trakcie I i II semestru Słuchacz realizuje 60 godzin praktyki w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Ukończenie studiów na kierunkach nauczycielskich na poziomie licencjata lub magistra.

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (szczególnie nauczycieli, pedagogów i wychowawców).

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia warsztatów i rożnych form arteterapeutycznych w pracy z dzieckiem oraz rodziną w różnych środowiskach społecznych, terapeutycznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w trybie stacjonarnym oraz zdalnym.

Najczęściej zadawane pytania:

W jaki sposób będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym i stacjonarnie, w weekendy, w soboty i niedziele.

W jaki sposób kończą się studia?

W ramach studiów Słuchacze mają obowiązek zrealizować projekt w ustalonym z promotorem miejscu pracy – projekt ten będzie silnie powiązany z artystycznymi predyspozycjami samego Słuchacza studiów, jak i osób objętych realizowanym przez niego procesem terapeutycznym.

W jaki sposób i gdzie realizowana jest praktyka?

Praktyka realizowana będzie od poniedziałku do piątku na terenie Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.

Planowane terminy zjazdów:

Semestr I: 23-24.10; 06-07.11; 20-21.11; 04-05.12; 18-19.12.2021; 08-09.01.2022; 22-23.01.; 05-06.02.2022.

Semestr II: 05-06.03; 19-20.03; 02-03.04; 16-17.04; 14-15.05; 28-29.05; 11-12.06; 25-26.06; 09-10.07.2022.

Semestr III: 08-09.10; 22-23.10; 05-06.11; 19-20.11; 03-04.12; 17-18.12.2022; 30-31.01.2023.

 

 • Dolny limit przyjęć:  20
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-10-15
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-23
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, nauczanie stacjonarne/zdalne
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

Dr Bartłomiej Chrzanowski, absolwent studiów licencjackich i magisterskich Pedagogika Resocjalizacyjna ukończonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2020 obronił w murach tejże uczelni pracę doktorską o tytule Potencjał edukacyjny sportu młodzieżowego a napięcia anomijne i zagrożenia wychowawcze. Od roku 2020 związany z Uniwersytetem Pedagogicznym, gdzie - pełniąc obowiązku adiunkta Instytutu Nauk o Wychowaniu - przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie. Od prawie 10 lat ściśle związany z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 1 w Krakowie, w którym pełni obowiązki nauczyciela i wychowawcy. Pasjonat sportu i sztuki. Współtwórca, prowadzonej przez młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym, szkolnej telewizji "Lubo TV". Współautor młodzieżowych filmów i teledysków - stanowiących przykład jego nowatorskiego spojrzenia na arteterapię. Uczestnik licznych szkoleń, konferencji i projektów naukowych. Aktualnie współpracujący z środowiskiem naukowym z różnych obszarów świata w ramach projektu "Out of the net", który ma przeciwdziałać postępującemu uzależnieniu od świata wirtualnego i pogarszającemu się funkcjonowaniu społecznemu dzieci i młodzieży. W swojej pracy stawia na oryginalność, bezpośredniość i szczerość. W studentach stara się wywołać chęć do pracy, wiarę w swoje umiejętności i płynącą prosto z serca kreatywność.
Dr Bartłomiej Chrzanowski
Dr Bartłomiej Chrzanowski
Kierownik studiów

Dlaczego warto

Przed nami powrót do szkolnictwa stacjonarnego. Trudny powrót. Siedzący w szkolnych ławkach uczniowie będą przejawiać zaburzenia emocjonalne – czym innym jest przecież patrzenie w monitor komputera, a czym innym bycie w klasie. Nauczyciele, czy tego chcą czy też nie, będą musieli szybko zaadaptować się do nowych realiów szkolnego funkcjonowania. Uwzględnienie zajęć terapeutycznych w szkole okaże się niezbędne – człowiek emocjonalnie pobudzony, gorzej funkcjonuje w sferze poznawczej.

Studia podyplomowe z arteterapii są bardzo popularne. W większości programów pojawiają się rozwiązania znane, być może i sprawdzone, ale czy na pewno interesujące dla powracających ze zdalnego nauczania uczniów?? Dzieci i młodzież spędzili ponad rok przed komputerami i smartfonami. Radzą sobie z technologią XXI wieku, ale już w relacjach z sobą niekoniecznie….

Pamiętajmy, że w procesie wychowania pracować mamy z dziećmi i młodzieżą, dla których podstawowym narzędziem do poznawania rzeczywistości są komputery i smartfony. W dobie XXI wieku, obok gwiazd kina czy sportu, są również gwiazdy sieci. Instragram, TikTok, Youtube – to tam dzieci i młodzież wyrażają się w pełni. Może zamiast podejmować i tak z góry przegraną walkę z technologią stosowaną przez uczniów, tym razem lepiej postawić na jej edukacyjno-terapeutyczne wykorzystanie? Jak to zrobić? Od tego są nasze studia.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytutu Nauk o Wychowaniu
  ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków, pokój 414
  email: inow@up.krakow.pl
  tel.: 12 662 66 00