Biologia w terenie

Cel studiów

Celem studiów jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczej w terenie. Odnosi się to zarówno do wiedzy teoretycznej, jak i przede wszystkim instrumentalnej, możliwej do zastosowania w praktyce.

Program studiów podyplomowych skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w wiedzę:

 • merytoryczną pozwalającą na prowadzenie edukacji przyrodniczej w terenie,
 • dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki tego typu zajęć,
 • praktyczną, gromadzoną w trakcie zajęć i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością w działaniu praktycznym.

Program

Program studiów obejmuje 328 godzin, na które składa się (47 godzin wykładów i 257 godzin ćwiczeń i konwersatoriów, 24 godziny w formie zdalnej). Program podzielony jest na 16 modułów tematycznych, w każdym od 10-35 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, warsztaty kameralne i terenowe, + konsultacje). Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym, w języku polskim.

Rekrutacja

Studia podyplomowe „Biologia w terenie” adresowane są do nauczycieli biologii i przyrody pragnących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć poza murami szkoły bazujących na doświadczeniu i obserwacji przyrody.

Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych II stopnia na kierunku/kierunkach: biologia, leśnictwo, ochrona środowiska, biologia środowiskowa. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-02-01 - 2021-05-16
Planowany termin rozpoczęcia
2021-06-15
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji
* Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2020 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2500

Terminy rat

I rata – do 31 października 2020 r.,
II rata – do 30 listopada 2020 r.,
III rata – do 15 marca 2021r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

Kadra

Krzysztof Piksa - doktor nauk biologicznych, zoolog, chiropterolog, nauczyciel i pracownik naukowy w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od ponad dwudziestu lat prowadzi zajęcia, również w terenie, z zakresu rozpoznawania i biologii zwierząt. Specjalizuje się w pracach badawczych na temat ekologii i ochrony nietoperzy.
dr hab. Krzysztof Piksa, prof. UP
Kierownik studiów

Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich Instytutu Biologii UP oraz przedstawicieli jednostek zewnętrznych. Większość zajęć realizowana będzie w formie ćwiczeń terenowych.

Dlaczego z nami

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli biologii i przyrody pragnących doskonalić umiejętności prowadzenia lekcji poza murami szkoły, na łonie natury, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie.

Mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie edukacji przyrodniczej w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę przekazywaną przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone będą przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz organizacji pozarządowych związanych z działalnością edukacyjną.

Program wypełniony będzie przede wszystkim zajęciami praktycznymi ma wyposażyć słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy edukatora. W trakcie studiów uczestnicy poznają m.in. optymalne formy kształcenia i wychowania, wykorzystanie sprawdzonych i nowoczesnych metod oraz narzędzi w edukacji przyrodniczej, bezpieczne organizowanie pracy i urządzanie bazy dydaktycznej.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Biologii

  tel. 12 662 66 89