Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie (studia online)

Rekrutacja
)

Cel studiów

infografika tłumacz cyfrowy online, kliknij żeby otworzyć wersję w formacie pdf

Program

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH   Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie (studia online)

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia: 

 • dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego bądź drugiego stopnia. Wymagana jest dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie co najmniej B2.
 • oferta studiów jest skierowana zarówno do absolwentów filologii, jak i do osób, które ukończyły inny kierunek studiów, pragnących zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania nowych technologii w przekładzie. Zajęcia uczą umiejętności transferowalnych i są prowadzone bez ukierunkowania na konkretną parę językową.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych: 

Studia mają formę doskonalącą.

Studia odbywają się w trybie zdalnym synchronicznym na platformie MS Teams.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Studia podyplomowe „Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie” kształcą w zakresie kompetencji cyfrowych (digital literacies), przygotowując absolwentów filologii i innych kierunków do pracy w środowisku technologicznym na profesjonalnym rynku usług językowych i tłumaczeniowych. Studia są skierowane do przyszłych lub obecnych tłumaczy, którzy chcą zdobyć bądź udoskonalić umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych, ale także do osób, które chcą pracować w sektorze pokrewnych usług językowych związanych z przetwarzaniem języka naturalnego oraz wyszukiwaniem i analizą danych (text and data mining). Autorski program studiów obejmuje kształcenie w zakresie rozwoju kompetencji tłumaczeniowej wymaganej od profesjonalnych tłumaczy zgodnie z najnowszymi wytycznymi opracowanymi w 2017 roku przez ekspertów sieci European Master’s in Translation.

Studia stanowią odpowiedź na najnowsze zmiany na rynku pracy, na którym poszukiwani są lingwiści, tłumacze oraz post-edytorzy umiejący pracować z nowoczesnymi narzędziami i zasobami do przetwarzania języka naturalnego. Jedną z zalet zawodu tłumacza jest możliwość pracy online: daje ona zawodową elastyczność, niezbędną w trudnych czasach.
Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich uczestniczących w programie EMT, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką: aktywnych tłumaczy, anglistów, polonistów oraz specjalistów z zakresu przetwarzania języka naturalnego. Większość zajęć to warsztaty i ćwiczenia.

Forma prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (co dwa tygodnie) w godz. 9-17 i są w pełni realizowane w trybie zdalnym synchronicznym na platformie MS Teams.
Zajęcia są prowadzone w języku polskim, bez ukierunkowania na konkretną parę językową.

Zakończenie studiów:

Każdy kurs kończy się zaliczeniem. Należy uzyskać zaliczenie ze wszystkich kursów objętych programem studiów, aby uzyskać dyplom ukończenia studiów podyplomowych.
W programie studiów nie ma zaplanowanych dodatkowych egzaminów. Nie jest również wymagana praca dyplomowa.

Planowane terminy zjazdów:

I semestr

28-29.10; 18-19.11; 2-3.12; 16-17.12; 13-14.01; 27-28.01

II semestr

1-2.03; 15-16.03; 12-13.04; 26-27.04; 10-11.05; 24-25.05

Dolny/Górny limit przyjęć: 15/25

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-10-10
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-28
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia on-line
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2200

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Kadra

Dr Małgorzata Brożyna-Reczko jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Dydaktyki Przekładu Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Z wykształcenia jest polonistką i anglistką oraz absolwentką studiów podyplomowych „Technologiczne aspekty przetwarzania języka naturalnego”. Zajmuje się tłumaczeniem pisemnym, korektą i redakcją tekstów oraz wyszukiwaniem informacji w sieci. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w przekładzie oraz analizie tekstu. Ponadto w swoich badaniach dotyka zagadnienia post-edycji oraz strategii wyszukiwania informacji na potrzeby tłumaczenia. Jest autorką publikacji z zakresu semantyki kontrastywnej, przekładoznawstwa oraz dydaktyki przekładu. W Instytucie Filologii Angielskiej prowadzi zajęcia z gramatyki i stylistyki języka polskiego oraz narzędzi cyfrowych w warsztacie tłumacza.
Dr Małgorzata Brożyna-Reczko
Dr Małgorzata Brożyna-Reczko
Kierownik studiów
Dr Małgorzata Kodura jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Dydaktyki Przekładu Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego z wieloletnią praktyką zawodową. Jej zainteresowania naukowe obejmują dydaktykę przekładu oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy tłumacza. W Instytucie Filologii Angielskiej prowadzi zajęcia m.in. z narzędzi CAT, postedycji i przekładu audiowizualnego. Jest autorką artykułów na temat zdalnego nauczania przekładu i korzystania z narzędzi online w pracy tłumacza. W Katedrze Dydaktyki Przekładu IFA działa jako osoba kontaktowa ds. sieci European Master’s in Translation.
Dr Małgorzata Kodura
Dr Małgorzata Kodura
Zastępca Kierownika studiów

Zajęcia prowadzą pracownicy Katedry Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego, Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej: doświadczeni nauczyciele akademiccy, angliści, poloniści, praktykujący tłumacze oraz specjaliści z zakresu przetwarzania języka naturalnego. 

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 50, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Filologii Angielskiej

  ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków

  e-mail: filologia.angielska@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 05