Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie. STUDIA ONLINE

Cel studiów

infografika tłumacz cyfrowy online, kliknij żeby otworzyć wersję w formacie pdf

Program

Studia podyplomowe „Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie” kształcą w zakresie kompetencji cyfrowych (digital literacies), przygotowując absolwentów filologii i innych kierunków do pracy w środowisku technologicznym na profesjonalnym rynku usług językowych i tłumaczeniowych. Studia są skierowane do przyszłych lub obecnych tłumaczy, którzy chcą zdobyć bądź udoskonalić umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych, a także do osób, które chcą pracować w sektorze pokrewnych usług językowych związanych z przetwarzaniem języka naturalnego oraz wyszukiwaniem i analizą danych (text and data mining). Autorski program studiów obejmuje kształcenie w zakresie rozwoju kompetencji tłumaczeniowej wymaganej od profesjonalnych tłumaczy zgodnie z najnowszymi wytycznymi opracowanymi w 2017 roku przez ekspertów sieci European Master’s in Translation.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich uczestniczących w programie EMT, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką: aktywnych tłumaczy, anglistów, polonistów oraz specjalistów z zakresu przetwarzania języka naturalnego. Większość zajęć to warsztaty i ćwiczenia. Zajęcia są prowadzone w języku polskim i odbywają się w trybie zdalnym synchronicznym na platformie MS Teams.

 

Na ramowy plan studiów składają się następujące kursy:

 • Tłumacz w cyfrowym świecie
 • Pragmatyka przekładu
 • Analiza tekstu
 • Korpusy i słowniki w warsztacie tłumacza
 • Stylistyka i kultura języka polskiego dla tłumacza
 • Transkreacja
 • Narzędzie CAT
 • Zarządzanie projektami tłumaczeniowymi
 • Edycja i formatowanie tekstów
 • Weryfikacja i redakcja tłumaczeń
 • Tłumaczenie maszynowe i postedycja
 • Zarządzanie terminologią
 • Elementy przetwarzania języka naturalnego
 • Przekład multimedialny i lokalizacja
 • Praktyczne aspekty zawodu tłumacza  

 

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia: 

Dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego bądź drugiego stopnia. Wymagana jest dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

Oferta studiów jest skierowana zarówno do absolwentów filologii, jak i do osób, które ukończyły inny kierunek studiów, pragnących zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania nowych technologii w przekładzie.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych: 

Studia mają formę doskonaląca. Stanowią odpowiedź na najnowsze zmiany na rynku pracy, na którym poszukiwani są lingwiści, tłumacze oraz post-edytorzy umiejący pracować z nowoczesnymi narzędziami i zasobami do przetwarzania języka naturalnego. Jedną z zalet zawodu tłumacza jest możliwość pracy online: daje ona zawodową elastyczność, niezbędną w trudnych czasach.

 

Forma prowadzenia zajęć:

Zajęcia realizowane są w trybie zdalnym synchronicznym na platformie MS Teams, prowadzone są w języku polskim.

 

Planowane terminy zjazdów:

Uzupełnione  zostaną po ogłoszeniu organizacji roku akademickiego 2021/22

 

Dolny/Górny limit przyjęć: 18/25

Dokumenty

Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-11-01
Planowany termin rozpoczęcia
2021-11-20
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia on-line
Rekrutacja krok po kroku

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1900

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr Małgorzata Brożyna-Reczko jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Dydaktyki Przekładu Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Z wykształcenia jest polonistką i anglistką oraz absolwentką studiów podyplomowych „Technologiczne aspekty przetwarzania języka naturalnego”. Zajmuje się tłumaczeniem pisemnym, korektą i redakcją tekstów oraz wyszukiwaniem informacji w sieci. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w przekładzie oraz analizie tekstu. Ponadto w swoich badaniach dotyka zagadnienia post-edycji oraz strategii wyszukiwania informacji na potrzeby tłumaczenia. Jest autorką publikacji z zakresu semantyki kontrastywnej, przekładoznawstwa oraz dydaktyki przekładu. W Instytucie Filologii Angielskiej prowadzi zajęcia z gramatyki i stylistyki języka polskiego oraz narzędzi cyfrowych w warsztacie tłumacza.
Dr Małgorzata Brożyna-Reczko
Dr Małgorzata Brożyna-Reczko
Kierownik studiów
dr Małgorzata Kodura jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Dydaktyki Przekładu Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego z wieloletnią praktyką zawodową. Jej zainteresowania naukowe obejmują dydaktykę przekładu oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy tłumacza. W Instytucie Filologii Angielskiej prowadzi zajęcia m.in. z narzędzi CAT, postedycji i przekładu audiowizualnego. Jest autorką artykułów na temat zdalnego nauczania przekładu i korzystania z narzędzi online w pracy tłumacza. W Katedrze Dydaktyki Przekładu IFA działa jako osoba kontaktowa ds. sieci European Master’s in Translation.
Dr Małgorzata Kodura
Dr Małgorzata Kodura
Zastępca Kierownika studiów

Zajęcia prowadzą pracownicy Katedry Dydaktyki Przekładu Uniwersytetu Pedagogicznego, Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej: doświadczeni nauczyciele akademiccy, angliści, poloniści, praktykujący tłumacze oraz specjaliści z zakresu przetwarzania języka naturalnego. 

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Filologii Angielskiej

  ul. Karmelicka 41, 31-128 Kraków

  mail: filologia.angielska@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 05