Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych

Cel studiów

Nabycie   wiedzy  i  umiejętności  w  zakresie  zagadnień mechatroniki.

Program

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem uzyskania finansowania laboratoriów mechatroniki samochodowej.

Studia podyplomowe Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych w dużym stopniu skupiają się na zajęciach laboratoryjnych będących podstawą nabytego doświadczenia w diagnozowaniu stanu bieżącego samochodu, lokalizację możliwych usterek i pomysłów na ich eliminację. Obecnie większość systemów znajdujących się w samochodach osobowych jest zbliżona, co powoduje uniwersalność nabytej wiedzy.

 

Studia podyplomowe realizowane są w ciągu 2 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów słuchacz odbędzie 280 godzin dydaktycznych.

Na ramowy plan studiów składają się poniższe kursy:

Semestr 1

 • Akumulatory, stacje ładujące, elementy bezpieczeństwa obsługi HV
 • Wybrane zagadnienia energoelektroniki
 • Silniki elektryczne i napędy
 • Oświetlenie pojazdów – programowanie i diagnostyka
 • Magistrale cyfrowe w samochodach
 • Czujniki w samochodach

Semestr 2

 • Pojazdy elektryczne
 • Pojazdy hybrydowe
 • Silniki spalinowe i alternatywne
 • Systemy bezpieczeństwa w samochodach
 • Systemy komfortu – programowanie i diagnostyka

Studia podyplomowe kończą się napisaniem pracy końcowej.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

wymagany stopień naukowy mgr w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent otrzymuje niezbędny  zasób  wiedzy  z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, informatyki, bezpieczeństwa do obsługi zaawansowanych urządzeń diagnostycznych oraz do diagnostyki systemów nowoczesnych samochodów elektrycznych i hybrydowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w wysoko wykwalifikowanych specjalistycznych centrach serwisowych samochodów osobowych jak i w prywatnych zakładach.

Planowane terminy zjazdów:

zajęcia stacjonarne odbywają się w soboty i niedziele co drugi tydzień.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  22/36
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia stacjonarnie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2500

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr inż. Wiktor Hudy
Kierownik studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk Technicznych

  Ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  email: technika@up.krakow.pl

  tel.: 12 662 63 31