Dobrostan psów i kotów. Praktyka. Etyka. Prawo

)

Cel studiów

Zapraszamy na studia podyplomowe: Dobrostan psów i kotów. PRAKTYKA. ETYKA. PRAWO.

Na początek krótkie video z naszymi wykładowcami-ekspertami

 

Zapraszamy na nasz fb (: https://www.facebook.com/groups/412549157220089

Będą wywiady, rozmowy, filmy . Oglądajcie, piszcie i dołączcie do nas!

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z opieką, wychowaniem, szkoleniem (psy towarzyszące oraz służbowe), adopcją oraz interwencjami związanymi ze zwierzętami towarzyszącymi (pies i kot). W trakcie studiów ich uczestnicy nabędą wiedzę teoretyczną dotyczącą ogólnych zasad opieki nad psem i kotem, szkolenia psów (psy służbowe i towarzyszące), zaburzeń behawioralnych ich przyczyn i eliminacji, sportów kynologicznych i zasad uczestnictwa w zawodach i wystawach, żywienia, udzielaniem pierwszej pomocy oraz umiejętności praktycznych związanych ze szkoleniem psów, udziałów w zawodach i wystawach, udzielania pierwszej pomocy.

Program

Absolwent studiów uzyska wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą opieki, wychowania oraz żywienia psów towarzyszących i służbowych oraz kotów. Pozna zasady obowiązujące w Związku Kynologicznym w Polsce oraz Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI), a także regulaminy zawodów, testów, egzaminów kynologicznych w Polsce i na świecie. Uzyska wiedzę dotyczącą
prowadzenia hodowli i wymogów stawianych rejestracji legalnej hodowli i możliwości uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych mistrzostwach i wystawach. Uzyska gruntowną wiedzę dotyczącą metodologii pracy sędziego kynologicznego, behawiorysty, trenera psów służbowych oraz towarzyszących. Pozna szczegółowe reguły dotyczące zasad szkolenia psów służbowych i towarzyszących. Będzie znał szczegółową charakterystykę ras psów oraz podział na grupy wraz z ich szczegółowym etogramem oraz etogramem kotów. Będzie umiał zarówno przygotować psa, jak i udzielić właściwych wskazówek dotyczących wychowania i opieki nad psem i kotem, potrafiąc jednocześnie zweryfikować zaburzenia behawioralne oraz dobrać odpowiednią metodę szkolenia. Wiedza uzyskana podczas studiów będzie pozwalała na adekwatną ocenę poziomu realizacji dobrostanu zwierząt i zastosować odpowiednie metody jego poprawy i interwencji w razie ich naruszenia. Uzyskane podczas studiów wiedza i umiejętności pozwolą na kompetentne podjęcie pracy zawodowej związanej z opieką, wychowaniem oraz szkoleniem psów i kotów, takich jak służby interwencyjne, schroniska, fundacje, stowarzyszenia, których statutowym celem jest pomoc i opieka nad zwierzętami. Znajomość przepisów prawnych pozwoli także na podjęcie pracy w działach administracji państwowej związanej z ochroną i opieką nad zwierzętami.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH    Dobrostan psów i kotów. Praktyka. Etyka. Prawo

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Ukończony I lub II stopień studiów wyższych lub jednolitych magisterskich.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent studiów uzyska wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą opieki, wychowania oraz żywienia psów towarzyszących i służbowych oraz kotów. Wiedza, kompetencje oraz umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów pozwolą absolwentom na podjęcie pracy zawodowej związanej z dobrostanem psów i kotów.

Planowane terminy zjazdów:

co 2 tygodnie od momentu rozpoczęcia studiów z uwzględnieniem świąt państwowych.

Zajęcia będą odbywały się w piątki po południu oraz weekendy.

Sposób prowadzenia zajęć: 

Stacjonarnie, hybrydowo, w razie obostrzeń sanitarnych zdalnie.

Planowane terminy zjazdów:

Zostaną podane w terminie późniejszym.

Zakończenie studiów:

studia kończą się zdaniem wszystkich egzaminów i zaliczeniem przedmiotów

Dolny/Górny limit przyjęć: 18/40

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-07-01 - 2022-10-31
Planowany termin rozpoczęcia
2022-11-04
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; stacjonarnie, hybrydowo, w razie obostrzeń sanitarnych zdalnie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1800

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

Dr Urszula Kosielińska-Grabowska Doktor nauk prawnych. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (Europäisches Graduiertenkolleg) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendystka programu Miniatura 2. Organizatorka wielu konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych. Autorka publikacji z zakresu filozofii i teorii prawa obejmujących kwestie tworzenia i interpretacji prawa, pewności i bezpieczeństwa prawnego, realizmu prawniczego oraz transhumanizmu. Aktualnie zatrudniona na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w Instytucie Prawa i Ekonomii. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia legislacyjne, jurysprudencję i bioetykę. Prywatnie – przewodnik 2-letniej Abi (owczarka niemieckiego)
Dr Urszula Kosielińska-Grabowska
Dr Urszula Kosielińska-Grabowska
Kierownik studiów
Dr Agata Nodżak Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Była wieloletnia urzędniczka administracji samorządowej (Urząd Miasta Krakowa) Absolwentka studiów magisterskich oraz doktoranckich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykładowca prawa administracyjnego, w tym prawa postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, prawa informacji niejawnych, europejskich instytucji ochrony danych osobowych, ochrony prywatności w prawie UE. Autor komentarzy, monografii, artykułów naukowych i opinii eksperckich, dotyczących m.in. zagadnień z zakresu prawa administracyjnego osobowego (ewidencja ludności, dokumenty tożsamości, prawna ochrona imienia i nazwiska), prawa dostępu do informacji i jego ograniczeń, ochrony danych osobowych w przypadku gromadzenia ich w publicznych rejestrach oraz w ramach procedur administracyjnych. Uczestniczka projektów naukowych i edukacyjnych Uczestniczka i współorganizatorka konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych
Dr Agata Nodżak
Dr Agata Nodżak
Prof. Grzegorz Krawiec https://www.facebook.com/grzegorz.krawiec.733 Ekspert z zakresu postępowania administracyjnego. Pofesorem Uniwersytetu Pedagogicznego oraz pełni funkcję Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego. Prowadził wykłady z zakresu prawa administracyjnego na uniwersytetach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Litwa). Jestem autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (m.in. "Europejskie prawo administracyjne", "Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego"). Od wielu lat pracuje w administracji publicznej (m.in. orzekanie jako członek pozaetatowy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Częstochowie), a obecnie jako główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.
Prof. Grzegorz Krawiec
Prof. Grzegorz Krawiec
Inż. Jacek Lewkowicz https://www.facebook.com/hittdog Międzynarodowy sędzia prób pracy i obedience, licencjonowany pozorant, wychowanek legendy polskiej kynologii, Andrzeja Woźniakowskiego. Z psami pracuje od 1988 roku. Założyciel i właściciel działającej do dnia dzisiejszego szkoły dla psów Hitt Dog (2001). V-ce przewodniczący Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce, Oddział w Wieliczce. Swoje umiejętności i wiedzę pogłębiał współpracując ze szkoleniowcami z Czech, Słowacji i Niemiec. W 2004 roku uzyskał uprawnienia krajowego sędziego, a następnie, od 2006, jest sędzią międzynarodowym. Wielokrotnie oceniał pracę psów i przewodników na Mistrzostwach Polski, kwalifikacjach do Mistrzostw Świata, egzaminach i testach. Od 2013 roku współpracuje z Komendą Wojewódzką w Opolu prowadząc cykliczne szkolenia, psów służbowych. W swoim dorobku na m.in. tytuły Mistrza Polski Psów Obrończych i Mistrza Polski w Posłuszeństwie. Przez wiele lat współpracował z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz schroniskami. Nadal pomaga współpracując z wieloma fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami niosącymi pomoc zwierzętom.
Inż. Jacek Lewkowicz
Inż. Jacek Lewkowicz
Adw. Joanna Szpiega-Bzdoń https://www.facebook.com/joanna.szpiegabzdon Adwokat, Członkini Krakowskiej Izby Adwokackiej (2008). Współtwórczyni Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Etycznego przy Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, na rzecz poprawy dobrostanu i prawnego statusu zwierząt w Polsce (2017). Członkini I Lokalnej Komisji Etycznej ds. doświadczeń nad zwierzętami przy Wydziale Farmacji UJ CM. Prowadzi wykłady i organizuje szkolenia dla organizacji pozarządowych, szkół wyższych i podmiotów indywidualnych. Należy do Związku Kynologicznego w Polsce (2010). Uczestniczka zawodów, konkursów pracy psów i innych sportów kynologicznych oraz wystaw i pokazów psów rasowych. Dzięki pasji, którą łączy z zawodem, jest jednym z nielicznych specjalistów z zakresu prawa kynologicznego. Twórczyni projektów takich jak: Kynologia i prawo, Kynologia przy kawie, Akademia kynologiczna. Pomysłodawczyni i autorka pierwszego w Polsce cyklu wykładów łączących prawo i kynologię (2014). Autorka artykułów prasowych, programów i projektów społecznych. Pomysłodawczyni inicjatywy społecznej „Pies w koronie” - ogólnopolskiej grupy wsparcia w czasie zagrożenia COVID-19 (2020). Od września 2020 r. realizuje autorski green project: Adwokat dla planety. Współtwórczyni pierwszej w Polsce Szkoły Hodowców. Miłośniczka rasy labrador retriever.
Adw. Joanna Szpiega-Bzdoń
Adw. Joanna Szpiega-Bzdoń
Adw. Jowita Grochowska https://www.facebook.com/jowita.grochowska.3 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, W latach 2012-2013 Członek Komisji Szkolenia Aplikantów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a w latach 2016-2021 Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego i Zespołu d/s Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2013-2017 Członek Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Wojewodzie Podlaskim. Odznaczona odznaką „Adwokatura Zasłużonym” w 2018 roku. Wieloletnia wykładowczyni aplikantów. Wielokrotnie występowała jako członek Komisji Egzaminacyjnych sprawdzianów i kolokwiów rocznych. Jest też członkiem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku orz egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Miłośniczka rasy Yorkshire Terrier
Adw. Jowita Grochowska
Adw. Jowita Grochowska
Prof. Marcin Urbaniak https://www.facebook.com/profile.php?id=1427380138 Kognitywista, zoopsycholog i bioetyk środowiskowy, zajmujący się ewolucją procesów i struktur poznawczych, umysłami zwierząt pozaludzkich, a także biologicznymi źródłami zachowań moralnych. Organizator cyklicznych konferencji oraz wydarzeń naukowych, poświęconych zagadnieniom dobrostanu i praw zwierząt, ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Autor specjalistycznych publikacji, dotyczących kompetencji społeczno-poznawczych, zdolności psychicznych oraz podmiotowości pozaludzkich zwierząt. Członek Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Ambasador Fair Trade / Sprawiedliwego Handlu w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Wieloletni edukator ekologiczno-etyczny na falach audycji radiowej i łamach czasopism. Jako aktywista m.in. Klubu Gaja i pozarządowych koalicji środowiskowo-prozwierzęcych, zajmuje się koordynacją działań, kampanii oraz projektów na rzecz ratowania bioróżnorodności i przeciwdziałania katastrofie klimatycznej.
Prof. Marcin Urbaniak
Prof. Marcin Urbaniak
Dr n. wet. Wojciech Lietz https://www.facebook.com/wojciech.lietz.5 zajmuje się psami, kotami, końmi oraz fretkami. Specjalizuje się w rozrodzie zwierząt. Pracował jako nauczyciel akademicki w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt; Katedra Rozrodu Zwierząt. Autor pracy doktorskiej na temat: "Porównawcze badania cytologiczne, bakteriologiczne dla określania płodności klaczy". Prowadzi gabinet weterynaryjny w Bytomiu, w którym zajmuje się profilaktyką, badaniami diagnostycznymi, USG oraz chirurgią miękką. Prywatnie interesuje się historią Polski, jest autorem książek z cyklu „21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich 1920-1939”. Sam tez jest kawalerzystą. Wolny czas spędza ze swoim ukochanym psem rasy amerykański pitbull terier red nose o imieniu FENIX, którego zaadoptował ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie.
Dr n. wet. Wojciech Lietz
Dr n. wet. Wojciech Lietz
Mgr inż. Justyna Wnuk – absolwentka Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na którym ukończyła studia inżynierskie na kierunku Zootechnika, w specjalności Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt (praca dyplomowa „Żywienie psów sportowych w okresie treningu”), studia magisterskie na kierunku Zootechnika, w specjalności Żywienie i dietetyka zwierząt (praca dyplomowa „Wpływ karmy holistycznej na kondycję i osiągnięcia psów sportowych”) oraz studia magisterskie na kierunku Biologia, w specjalności Biologia stosowana (praca dyplomowa „Wpływ żywienia na efektywność szkolenia psów”). Jej przygoda z kynologią nieodłącznie jest związana z krakowską szkołą HITT DOG – szkolenie psów. Od 2007 r. jest członkiem Związku Kynologicznego w Polsce, z którego ramienia na co dzień pełni rolę asystenta kynologicznego prób pracy, instruktora szkolenia psów użytkowych oraz wicekierownika Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów – ZKwP odział w Wieliczce. Przez wiele lat współpracowała z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami i pracowała jako behawiorysta w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Uczestniczyła w wielu seminariach z zagranicznymi szkoleniowcami, z których część również współorganizowała. Występowała w licznych wystawach psów rasowych, jak również zawodach sportowych oraz egzaminach. Aktualnie jest przewodnikiem dwóch owczarków belgijskich malinois – ICE vom Zabelstein oraz FIRE von der schwarzen Mamba. Żywienie i suplementowanie psów stanowi jej pasję, którą na co dzień wykorzystuje w wykonywanym zawodzie.
Mgr inż. Justyna Wnuk
Mgr inż. Justyna Wnuk
Dr Tomasz Szeląg - cywilista, historyk prawa. Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Zainteresowania naukowe: prawo rzymskie, prawo kanoniczne, historia prawa i doktryn prawnych, prawo sportowe, postępowanie cywilne. Zadeklarowany miłośnik kotów, chociaż w latach młodzieńczych miał również jamnika.
Dr Tomasz Szeląg
Dr Tomasz Szeląg

Dlaczego warto

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

  Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234

  e-mail: ipea@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 11