Edukacja językowa dorosłych. STUDIA ONLINE

)

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Edukacja językowa dorosłych jest poszerzenie i uzupełnienie uprawnień zdobytych na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia do edukacji językowej dorosłych, również z wykorzystaniem nowych technologii.

Absolwent studiów – zgodnie z efektami kształcenia – zdobędzie wiedzę językoznawczą, psychologiczną, pedagogiczną, metodyczną, a także elementy wiedzy z zakresu edukacji językowej dorosłych, w tym seniorów oraz na temat komputerowego wspomagania dydaktyki języka obcego. Absolwent uzyska umiejętność tworzenia kursów, planów zajęć oraz indywidualnych ścieżek edukacyjnych dla ucznia dojrzałego, również online.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku/kierunkach: filologia angielska, kierunkach humanistycznych i pedagogicznych z nauczaniem z języka angielskiego oraz innych kierunkach i formach kształcenia nadających uprawnienia do nauczania języka angielskiego.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Studia mają formę doskonalącą. Studia nie zapewniają  kwalifikacji nauczycielskich (w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r.). Studia odbywają się w trybie zdalnym synchronicznym na platformie MS Teams oraz asynchronicznym na platformie Moodle. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Studia podyplomowe z zakresu edukacji językowej dorosłych przygotowują nauczycieli języka angielskiego do pracy dydaktycznej z osobami dojrzałymi, również z seniorami, na kursach w szkołach językowych, w korporacjach czy w uniwersytetach trzeciego wieku oraz na lekcjach indywidualnych. Studia zapoznają słuchacza z metodami i technikami tradycyjnymi, a także z wykorzystaniem nowych technologii w trybach zdalnym, hybrydowym, mobilnym, sytuacyjnym, hyflex itd.

Planowane terminy zjazdów:

Uzupełnione  zostaną po ogłoszeniu organizacji roku akademickiego 2022/23.

Praktyki – wymiar: brak

Dolny/Górny limit przyjęć: 20/50

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-11-01
Planowany termin rozpoczęcia
2022-11-20
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, studia prowadzone są w trybie online. Studia prowadzone są w języku angielskim.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1500

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

dr hab. prof. UP Anna Turula
dr hab. prof. UP Anna Turula
Kierownik studiów
mgr Joanna Jakubik
mgr Joanna Jakubik
Zastępca Kierownika studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt