Edukacja medialna

Rekrutacja
)

Cel studiów

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • ukończone studia na poziomie magisterskim (7 poziom PRK).
 • wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Przyjęcie na studia odbywać się będzie na podstawie kryterium ,,oceny na dyplomie” a jeśli to nie będzie rozstrzygające, to drugim kryterium będzie ,,średnia ocen uzyskanych w toku studiów”.

Kandydat powinien posiadać umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera.
Adresatami kierunku są absolwenci takich kierunków nauk społecznych, humanistycznych oraz pracownicy instytucji i organizacji zajmujących się pracą z młodymi ludźmi lub przygotowujących nauczycieli/edukatorów do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uprawnienia po ukończeniu:

studia doskonalące, nie dają kwalifikacji nauczycielskich.

Sposób prowadzenia zajęć:

zajęcia zdalne;

wykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem aplikacji Teams i platformy  moodle;

zajęcia realizowane będą w soboty od 8.00-18.00 i niedziele od 8.00-16.00.

Praktyki – wymiar/ miejsce realizacji:

30 godzin w szkołach ćwiczeń UP;

15 godzin w instytucjach, placówkach realizujących zajęcia z zakresu edukacji medialnej.

Planowane terminy zjazdów:

7-8.10.2023; 21-22.10.2023; 04-05.11.2023; 18-19.11.2023; 02-03.12.2023; 16-17.12.2023; 13-14.01.2024; 28-29.01.2024; 24-25.02.2024; 09-10.03.04; 23-24.03.2024; 6-7.04.2024; 20-21.04.2024, 18-19.05.2024; 1-2.06. 2024; 15.-16.06.2024.

Dolny/Górny limit przyjęć: 15/30

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-09-15
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-07
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków;
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia zdalne
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1700

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Kadra

Kadra: dr Olga Wyżga dr Roman Solecki dr Ewa Śliwa dr Wioletta Skrzypek dr Iwona Ocetkiewicz dr Magdalena Lubińska-Bogacka dr Joanna Wnęk-Gozdek
Dr Joanna Wnęk-Gozdek
Kierownik studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny
  30-060 Kraków, ul. Ingardena 4,
  e-mail: ipswr@up.krakow.pl
  tel. 12 662 66 00