Edukacja niezależna – pedagogika waldorfska

)

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Edukacja niezależna – pedagogika waldorfska jest zapoznanie absolwenta z pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o charakterze pedagogicznym – przede wszystkim wprowadzenie do pedagogiki specyficznie steinerowskiej w zakresie filozoficzno-historycznym, psychologiczno-rozwojowym, socjologicznym i artystycznym; a także wyposażenie go w umiejętności niezbędne do pracy wychowawczo-dydaktycznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym oraz współpracy z innymi podmiotami edukacyjnymi (zwłaszcza z rodzicami uczniów) w instytucjach realizujących ideę pedagogiki waldorfskiej.

Program

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  Edukacja niezależna – pedagogika waldorfska 

 

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. w polskim systemie edukacyjnym rozwijają się dynamicznie przedszkola i szkoły waldorfskie oparte na idei pedagogiki Rudolfa Steinera. Istnieje obecnie w związku z tym duże zapotrzebowanie na kwalifikacje pedagogiczne uprawniające (także formalnie) nauczycieli wychowawców tych instytucji do pracy z dziećmi i młodzieżą. Do tej pory to zapotrzebowanie było zaspakajane przez Studia Pedagogiki Niezależnej, utworzone na początku lat dziewięćdziesiątych na Uniwersytecie Warszawskim, przy Zakładzie Socjologii Rodziny, przez prof. Marię Ziemską, a także przez studia podyplomowe tego typu realizowane w latach dwutysięcznych (2008-2011) na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wobec zaprzestania w ostatnich latach działalności edukacyjnej w zakresie pedagogiki waldorfskiej w obu tych ośrodkach powstała pilna potrzeba zapewnienia ciągłości kształcenia nauczycieli dla przedszkoli i szkół tego typu. Liczebność grupy docelowej można szacować obecnie na kilkadziesiąt osób rocznie, co pozwoli na nabór na studia podyplomowe w cyklu dwuletnim (czterosemestralnym). Obecnie liczba przedszkoli i szkół waldorfskich wzrasta znacząco, co powoduje wzrost zapotrzebowania na kadrę pedagogiczną.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie.

Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów. Decyduje kolejność składania dokumentów (w wersji papierowej). Kandydat na studia podyplomowe Edukacja niezależna – pedagogika waldorfska powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata lub magistra, uzyskany na studiach pedagogicznych z uprawnieniami nauczycielskimi do pracy w przedszkolu i/lub pracy w szkole podstawowej. Kandydata powinna cechować otwartość na świat i ludzi, gotowość do ciągłego uczenia się, komunikowania się i współpracy ze środowiskiem, akceptacja wartości, celów i zadań realizowanych w praktyce edukacyjnej przedszkoli i szkół waldorfskich, podejmowania wyzwań wychowawczych i dydaktycznych oraz świadomość odpowiedzialności za dziecko, któremu pomaga dorabiać się własnej, podmiotowej tożsamości.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent będzie posiadał kompetencje pedagogiczne, artystyczne (muzyczne, plastyczne, warsztatowe itp.) i społeczne, jak empatia emocjonalna i kognitywna, otwartość i szacunek wobec podmiotów edukacji przedszkolnej i szkolnej, ale też kompetencje i sprawności komunikacyjne, organizacyjne i prawne dotyczące funkcjonowania grupy, klasy i placówki edukacyjnej w warunkach współczesnego systemu oświatowego w Polsce. Absolwenci studium będą posiadać kwalifikacje do pracy w przedszkolach i szkołach waldorfskich zgodnie z UoSO.

Sposób prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, praktyki w szkołach i przedszkolach.

Najczęściej zadawane pytania:

Kiedy będą odbywać się zajęcia?
Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8.30 do 20.00.

Planowane terminy zjazdów:

22-23 X, 26-27 XI, 17-18 XII 2022 roku, 28-29 I, 25-26 II, 25-26 III, 22-23 IV, 27-28 V, 24-25 VI 2023.

Czym kończą się studia?
Studia kończą się zaliczeniem wszystkich przedmiotów oraz zdaniem egzaminów. Do tego dochodzi obowiązek przygotowania pracy i przedstawienia jej w formie prezentacji, z koniecznym uwzględnieniem komponentu artystycznego.

Jak będą prowadzone zajęcia?
Zjazdy będą się odbywać wyłącznie stacjonarnie.

Praktyki – wymiar/ miejsce realizacji: 70 godzin = szkoły i przedszkola waldorfskie.

Dolny/Górny limit przyjęć: 26/52

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-10-14
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-22
Czas trwania studiów
4 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia stacjonarne
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1900

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

dr hab. Michał Głażewski, prof. UP – kierownik Katedry Edukacji Alternatywnej w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
dr hab. Michał Głażewski, prof. UP
Kierownik studiów
mgr Katarzyna Cieplińska - ukończyła psychologię na UJ, studia podyplowomowe z ped. waldorfskiej na UW (PSEN), studia podyplomowe Wychowawnie wczesnoszkolne na AP w Krakowie, roczne stypendium w Stuttgarcie (Freie Hochschule)
mgr Katarzyna Cieplińska
Beata Borkowska – od kilkudziesięciu lat prowadzi waldorfskie przedszkole Okienko w Warszawie, aktywnie działa w strukturach Związku Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce, od dwóch lat prezes Fundacji „Myśleć Sercem” zajmującej się wspieraniem rozwoju ped. waldorfskeij, od kilku lat prowadziła PSEN
Beata Borkowska
prof. PhD Peter Lutzker – urodzony w Nowym Jorku pedagog, muzyk i lingwista, profesor w Pädagogische Hochschule w Stuttgarcie, ponad 20 lat uczył języka angielskiego w szkołach steinerowskich w Europie i na świecie, prowadzi kursy w ramach kształcenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół waldorfskich w całej Europie. Autor licznych publikacji z zakresu pedagogiki i glottodydaktyki.
prof. PhD Peter Lutzker
dr Bożena Pawlak - Katedra Edukacji Alternatywnej UP im. KEN w Krakowie, kierownik praktyk pedagogicznych w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, specjalistka od zajęć „drama”
dr Bożena Pawlak
dr Kinga Orzeł-Dereń – absolwentka antropologii kultury i doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pedagog, Katedra Edukacji Alternatywnej UP im. KEN w Krakowie,
dr Kinga Orzeł-Dereń
Lidia Michałowicz – od kilkudziesięciu już lat prowadzi waldorfskie przedszkole w Warszawie, aktywnie działa w strukturach Związku Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce, od wielu lat prowadziła PSEN,
Lidia Michałowicz
Bolesława Habdank-Wojewódzka (malowanie) – od wielu lat wykładowca na PSEN, nauczyciel z kilkudziecięcioletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej i terapeutycznej w szkołach waldorfskich i państwowych oraz dyplomami kilku uczelni. Ostatnie studia to szkoła malarska w Dornach (metoda Wagnera).
Bolesława Habdank-Wojewódzka
Weronika Madej (sztuka słowa) – ukończyła filozofię na UJ, Sprachgestaltung studiowała w Dornach, od 10 lat współpracuje z PSEN na Uniwersytecie Warszawskim
Weronika Madej
Anna Byczkowska (eurytmia) – z wykształcenia germanistka, eurytmię studiowała w Anglii, obecnie kształci się też w zakresie eurytmii leczniczej.
Anna Byczkowska

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

  Kraków, ul. Ingardena 4

  e-mail: ippis@up.krakow.pl

  tel. 12 662 66 24