Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej

)

Cel studiów

Oferujemy studia przeznaczone dla absolwentów kierunków nauczycielskich.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów weekendowych, przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu sztuki i edukacji.

Proponujemy szeroki pakiet kursów, między innymi takich jak: specjalistyczne pracownie artystyczne, metodykę edukacji plastycznej, historię sztuki, psychologię i pedagogikę twórczości. W ten sposób nasi słuchacze mogą poszerzyć swoje kwalifikacje i jednocześnie rozwijać pasje twórcze.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • Warunkiem podjęcia studiów jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje przegląd prac i rozmowę kwalifikacyjną. Zestaw prac (teczka) przedstawionych do oceny musi zawierać do 10 prezentacji w wybranej przez kandydata technice (rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, kompozycje przestrzenne, dokumentacja fotograficzna działań artystyczno-edukacyjnych), oraz rozmowę dotyczącą zainteresowań kandydata sztuką i edukacją artystyczną.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Studia przeznaczone dla absolwentów kierunków nauczycielskich.

Studia dają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji plastycznej / edukacji przez sztukę jako drugiego przedmiotu, na poziomie szkoły podstawowej (przedszkola) oraz przygotowujące do pracy pozaszkolnej.

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą odbywać się w systemie zjazdów weekendowych (piątek-niedziela).

Przewidywane jest prowadzenie wykładów, oraz ćwiczeń odpowiednio dostosowanych do specyfiki prowadzonej specjalności.

Rozpoczęcie zajęć każdorazowo w piątki od godz. 15.00, zakończenie każdorazowo o godz. 13.00 w niedzielę.

Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej.

Planowane terminy zjazdów:  po dwa  zjazdy w miesiącu.

Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie podany w terminie późniejszym.

Zakończenie studiów: studia kończą się obroną pracy dyplomowej (projektu artystyczno-edukacyjnego)

Praktyki – wymiar:  60 godzin

Dolny/Górny limit przyjęć: 45 – 60.

Termin składania dokumentów:

1 VI – 30 XII rejestracja kandydatów

4 I – przegląd prac/ rozmowa kwalifikacyjna

5 I – wysyłka widomości mailowej do kandydatów z informacją o przyjęciu na studia podyplomowe

 

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-12-30
Planowany termin rozpoczęcia
2023-01-31
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej, Kraków, ul. Mazowiecka 43 z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia stacjonarne
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2250

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

Dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa prof. UP
Kierownik studiów

Kadra:

Prof. Piotr Jargusz

Dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa prof. UP

Dr hab. Agata Agatowska prof. UP

Dr hab. Marek Batorski prof. UP

Dr Jacek Pasieczny

Mgr Sebastian Bożek

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

  30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 42

  e-mail:imiea@up.krakow.pl

  tel. 12 662 66 71