Edukacja techniczna

Cel studiów

Celem ukończenia studiów przez Słuchaczy jest rozszerzenie kompetencji do nauczania przedmiotów technicznych w szkołach średnich.

Program

Studia podyplomowe Edukacja Techniczna są studiami o charakterze uzupełniającym, rozszerzającym posiadane uprawnienia. Na studiach tych omawia się tematy ogólnotechniczne związane z:

 • inżynierią materiałową,
 • elektrotechnika,
 • automatyką,
 • mechatroniką,
 • odnawialnymi źródłami energii.

Z uwagi na fakt rozszerzenia kompetencji pedagogicznych na tych studiach obowiązuje zaliczenie z praktyk. Studia kończą się zaliczeniem

Rekrutacja

Studia adresowane są do czynnych nauczycieli.

Kryterium przyjęcia na studia podyplomowe Edukacja Techniczna jest tytuł magistra oraz uprawnienia pedagogiczne.

Warunki przyjęcia na studia:

 • tytuł magistra
 • uprawnienia pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub odpis)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
Terminy
Termin składania dokumentów
2019-06-01 - 2019-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2019-10-26
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Centrum Doskonalenia Kompetencji, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line.Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub opis)
  • Zdjęcie legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Złóż dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  Dokumenty przyjmuje: Centrum Doskonalenia Kompetencji UP, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III
  Adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków z dopiskiem: studia podyplomowe
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2300

Terminy rat

I rata – do 31 października 2019 r.,
II rata – do 30 listopada 2019 r.,
III rata – do 15 marca 2020 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2020 r.

Kadra

dr inż. Wiktor Hudy
kierownik studiów

Dlaczego z nami

Studia prowadzone są przez doświadczoną kadrę pedagogiczną.

Posiadamy zróżnicowane laboratoria z różnych dziedzin nauki, wpisujące się w zakres studiów.

Absolwenci o kierunku

W zdecydowanej większości absolwenci są zadowoleni. Uzyskane uprawnienia posłużyły im do prowadzenia nowych przedmiotów z dziedziny ogólnotechnicznej.

Kontakt

 • Centrum Doskonalenia Kompetencji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80, 12 662 64 03

 • Organizator studiów

  Instytut Techniki

  mail: technika@up.krakow.pl

  tel: 12 662 63 31