• Polski
 • English
 • Українська

European Management

Cel studiów

KORZYŚCI DLA STUDENTÓW

Oferowane Państwu studia mają charakter doskonalący. W ich trakcie nabędą Państwo wiedzę i umiejętności w zakresie umiejętności liderskich zarówno w sferze obywatelskiej jak i biznesowej z szczególnym uwzględnieniem polskich i ukraińskich warunków. Plan studiów zawiera praktyczne zagadnienia z zakresu: organizacji pracy w biznesie (z podkreśleniem specyfiki pracownika z krajów Partnerstwa Wschodniego), zarządzania zasobami ludzkimi w środowiskach polsko-ukraińskich, jak też elementami komunikacji i psychologii społecznej. Wstęp do zajęć praktycznych stanowią kursy historyczne i teoretyczne. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, w tym specjalizujących się w stosunkach polsko-ukraińskich. Dodatkowo, część kursów prowadzona jest przez polskich i ukraińskich praktyków, którzy pracują od lat w Polsce. Warto podkreślić, że studia są źródłem wiedzy na temat warunków, wyzwań oraz szans związanych z rozwojem Państwa kariery. Kończąc te studia będą Państwo przygotowani do pracy w biznesie, administracji rządowej i samorządowej, oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot obywatelskiej w warunkach współpracy polsko-ukraińskiej w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Są to pierwsze w Polsce studia podyplomowe ukierunkowane bezpośrednio na rozwój kadry zarządzającej w ramach polsko-ukraińskiej współpracy bilateralnej.

 

 

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

Wiedza zdobyta przez słuchaczy podczas Podyplomowych Studiów European Management pozwoli przede wszystkim na zwiększenie efektywności

pracy w międzynarodowym środowisku, ale też przybliży absolwentowi rozwiązania europejskie. Wiedza pozyskana przez studentów to nie tylko akademicka teoretyczna podbudowa, ale też praktyki i doświadczenia przekazane przez praktyków odnoszących sukcesy w firmach działających w Polsce, w tym reprezentujących kapitał międzynarodowy. Nabyte w trakcie studiów doświadczenie pozwoli pracownikowi nie tylko pozyskać wiedzę, ale też zastosować ją w przyszłości w swoim miejscu pracy. Świadectwo ukończenia studiów w polskim publicznym Uniwersytecie Pedagogicznym uzyskane przez pracownika podkreśla solidność i międzynarodową renomę organizacji. Świadczy też o wysokiej dbałości, o jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Ułatwia zdobycie zaufania kontrahentów poprzez posługiwanie się sprawdzonymi i rozpoznawalnymi w Europie standardami działalności. Dodatkowe korzyści może uzyskać organizacja dzięki skierowaniu na Podyplomowe Studia Studiów European Management grupy pracowników. Po zakończeniu studiów będą oni przygotowani do pracy w międzynarodowym środowisku, ale też będą gotowi do współpracy z partnerami z Europy Centralnej – w szczególności z Polski i Ukrainy. W czasie zajęć, dzięki wspólnemu rozwiązywaniu problemów i analizie studiów przypadków, pracownicy podniosą poziom umiejętności interpersonalnych, zdobędą wiedzę i umiejętności sprawowania różnych ról w organizacji.

 

Planowane terminy zjazdów:

8-10.10.2021 22-24.10.2021 5-7.11.2021
19-21.11.2021 10-12.12.2021 4-6.03.2022
18-20.03.2022 1-3.04.2022 22-24.04.2022

 

Program studiów podyplomowych "European Management"

Semestr I

 • History of Central and Eastern Europe (w języku angielskim)
 • Internet as a communication and marketing tool (w języku angielskim)
 • Civil society (w języku angielskim)
 • Human Resources management (w języku ukraińskim)
 • Basics of Negotiation and Mediation (w języku angielskim)
 • Feedback culture. Why is it so important in management (w języku ukraińskim)
 • Public administration in European countries  (w języku angielskim)
 • Management in the organization (w języku angielskim)

 

Semestr II

 • Small business in Poland – good practice  (w języku ukraińskim)
 • People development and competencies profile (w języku ukraińskim)
 • Branding strategy  (w języku angielskim)
 • Social Psychology (w języku ukraińskim)
 • The practical dimension of running a business / Startup (w języku angielskim)
 • Poland – Ukraine main culture differences  (w języku ukraińskim)
 • Optimization of business processes on the example of the Kaizen tool (w języku angielskim)

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH   European Management

Rekrutacja na studia podyplomowe "European Management"

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w sektorze prywatnym, administracji rządowej, samorządowej oraz pozarządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z współpracą międzynarodową w Europie Środkowej. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach szczególnie w firmach międzynarodowych.

Wymagana znajomość języka ukraińskiego oraz angielskiego na poziomie komunikatywnym (B2).

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  16/50
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna(opłata wynosi 85 zł (20 Euro)*,
 • Nr rachunku dla wpłat w PLN: 34 1240 2294 1111 0010 9051 7096
 • Nr rachunku dla wpłat w euro: 78124047221978000048516422

SWIFT CODE (BIC)    PKOPPLPW

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie ul. Szpitalna 15 31-024 Kraków Tytułem: opłata rekrutacyjna (nr kandydata)(imię i nazwisko) (kierunek)

*1.Kandydat wnosi opłatę na konto wskazane przez Uczelnię w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty.
2.W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść kandydata.

 

Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-08-10
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać („za potwierdzeniem odbioru”) na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (w roku akademickim 2021/2022 zajęcia będą realizowane wyłącznie w formie zdalnej).
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na
  adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji

 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1380

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Możliwość rozłożenia płatności na raty

Opłaty:   

Czesne – opłata za semestr: 1380 zł  (300 Euro)*.

(Studia składają się z II semestrów)

*1.Kandydat wnosi opłatę na konto wskazane przez Uczelnię w złotych polskich (PLN) lub przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty.
2.W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść kandydata.

Kadra dydaktyczna

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji, specjalizuje się w temacie obszaru postradzieckiego
dr Mateusz Kamionka
Doktor nauk humanistycznych, politolog, specjalność: polityka międzynarodowa. Adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji.
dr Łukasz Stach
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Obszarowych). Absolwentka politologii oraz filologii rosyjskiej.
dr Barbara Węglarz
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej.
dr Paulina Szyja
Senior Strategy Planner w agencji reklamowej.
mgr Szymon Krzysiak
Działaczka organizacji pozarządowych, trenerka edukacji pozaformalnej, specjalistka od zarządzania zespołem.
mgr Nadya Yurova
HR business partner w międzynarodowej firmie produkcyjnej. i inni.
mgr Olha Kamionka

Wysoką jakość kształcenia zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków oraz starannie przygotowane programy i metody nauczania. Studia podyplomowe trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się w formie zdalnych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Nasi wykładowcy są dyspozycyjni każdego dnia w zakresie konsultowania (e-mail) spraw dotyczących dydaktyki. Studia podyplomowe to wysoki poziom nauczania, programy odpowiadające na zapotrzebowanie pracodawców oraz wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk o Polityce i Administracji
  Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
  e-mail: ip@up.krakow.pl
  tel.: 12 662 64 46
  Kierownik studiów – Dr. Mateusz Kamionka
  e-mail: mateusz.kamionka@up.krakow.pl