Geopolityka i dziennikarstwo międzynarodowe

)

Cel studiów

Program

Nauka na studiach podyplomowych Geopolityka i dziennikarstwo międzynarodowe trwa 2 semestry, podczas których zgodnie z planem odbędzie się 180 godzin wykładów oraz 20 godzin praktyk.

Absolwenci kierunku zdobędą kwalifikacje w zakresie wiedzy o geopolityce, geografii politycznej, historii myśli geopolitycznej, geopolityce w skali globalnej, jak i dziennikarstwie międzynarodowym i warsztatach reporterskich.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH    Geopolityka i dziennikarstwo międzynarodowe

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia: 

 •  jest ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku studiów.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu geopolityki i dziennikarstwa międzynarodowego będą przygotowani do pełnienia obowiązków w zakresie koordynowania kontaktów z partnerami zagranicznymi. Zdobywając podstawową wiedzę z zakresu geopolityki i dziennikarstwa międzynarodowego będą mogli skuteczniej zarządzać wiedzą pozwalającą na podjęcie pracy w międzynarodowych organizacjach pozarządowych, firmach eksperckich oraz w mediach zajmujących się problematyką międzynarodową.

Sposób prowadzenia zajęć:

w zależności od sytuacji sanitarnej zajęcia będą prowadzone w formule stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej.

Praktyki – wymiar/ miejsce realizacji: 20 h;

praktyki odbędą się w Polsce i we Włoszech we współpracy z partnerem naszej uczelni jakim jest Universita Telematica eCampus z Novedrate.

Dolny limit przyjęć: 15

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, w zależności od sytuacji sanitarnej zajęcia będą prowadzone w formule stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1650

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

Dr hab. Stefan Bielański, prof. UP Kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego „Italian studies”, pracownik naukowo-badawczy w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ma na swym koncie szereg publikacji, również w języku włoskim i angielskim, m.in. :La Polonia e lo stalinismo [in:] Memoria d’Europa. Riflessioni su ditatture, autoritarismo, bonapartismo e svolte democratiche (a cura di G. Laschi; Milano 2012); Ideas of Europe in Poland: federalist projects for East and Central Europe (a cura di A. Landuyt; Bologna 2014); La frontiera che cambio` piu` volte. I confini orientali della Polonia in eta` moderna e contemporanea, [in:] Frontiere e immagini d’Europa (a cura di A. Landuyt; Firenze 2014); Federalismo europeo nel pensiero politico italiano del XX secolo, [in:] L’Italia e la cultura europea, Francesco Cesati Editore (Firenze 2015); Il Commento di Konstanty Grzybowski a “Il Principe” di Niccolo` Machiavelli. Saggi e studi (a cura di Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Stefan Bielański, Małgorzata Kiwior-Filo), Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.
Dr hab. Stefan Bielański, prof. UP

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  e-mail: inpa@up.krakow.pl

  tel: 12 662 64 46