Kompetencje przyszłości i coaching

Cel studiów

 

Studia Kompetencje przyszłości i coaching to pierwsze w Polsce studia podyplomowe, które uczą w praktyce kluczowych umiejętności potrzebnych w świecie XXI wieku kompleksowo, ciekawie i w podejściu systemowym.

Studia Kompetencje przyszłości i coaching mają taką konstrukcję, aby dać Ci maksimum inspiracji, maksimum wiedzy i …maksimum zabawy.

Uważasz, że nie można się uczyć mając z tego autentyczny fun? Sprawdź nas! Nie uczymy nudno, nie uczymy żmudnie, uczymy kompetencji przyszłości przez kompetencje przyszłości!

Zapisz się na studia Kompetencje przyszłości i coaching już dziś, bo wszystkich nie przyjmiemy. Ilość miejsc jest ograniczona. Niestety.

Program

Program studiów Kompetencje przyszłości i coaching jest wypełniony poznawaniem kompetencji przyszłości w teorii, ale przede wszystkim praktycznie. Dowiesz się jak zarządzać obciążeniem kognitywnym, jak rozwijać myślenie adaptacyjne, podejście systemowe, jak myśleć procesowo i strategicznie. Dowiesz się, co to jest trascdyscyplinarność i jak ją rozwijać u siebie i u innych. Poznasz też inne kompetencje przyszłości wraz z kluczową kompetencją, która umożliwia je wszystkie. Jaką? Dowiesz się podczas zajęć. Nie czekaj! Zapisz się na studia Kompetencje przyszłości i coaching już dziś.

Dlaczego coaching został wyróżniony w nazwie studiów? Bo w nowym świecie coaching jest narzędziem pracy z jednostkami i zespołami, które rozwija się najszybciej. Coachingowe zarządzanie, coachingowa współpraca, coachingowe podejście umożliwia pełny rozwój potencjału każdego człowieka. Dodatkowo nauczymy Cię profesjonalnego coachingu, jako kluczowej metody rozwoju zawodowego i osobistego, a dzięki interakcjom z profesjonalnymi coachami doświadczysz coachingu na najwyższym światowym poziomie. Taka wiedza i doświadczenie umożliwi Ci, po spełnieniu dodatkowych warunków i opłatach, ubiegnie się o międzynarodową akredytację ACC drogą portfolio w International Coaching Federation, najstarszej i największej światowej organizacji coachingowej.

 

Zajęcia odbywać się będą zarówno stacjonarnie jaki zdalnie.

Zaliczenie studiów jest w formie projektu grupowego.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Kompetencje przyszłości i coaching

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku.

Kogo zapraszamy?

Kandydat na studia Kompetencje przyszłości i coaching to osoba otwarta, ciekawa świata, nastawiona na rozwój, szukająca nowoczesnych rozwiązań. To nauczyciel, edukator, dyrektor, pracownik działu Human Resources, osoba pracująca lub współpracująca z innymi. Człowiek, być może zmęczony rzeczywistością wokół, ale otwarty na nowe doświadczenia, nową wiedzę i nowe inspiracje. Jeśli czujesz ciekawość i gotowość na nowy świat, te studia są dla Ciebie. Damy Ci mnóstwo potrzebnej wiedzy i narzędzi. Daj się zainspirować, aby inspirować innych!

Co dadzą Ci te studia?

Absolwent studiów Kompetencje przyszłości i coaching posiada wiedzę o kluczowych kompetencjach potrzebnych w świecie XXI wieku, wie, jak je rozwijać u siebie i u innych.
Dodatkowo zna i potrafi stosować w praktyce najskuteczniejszą metodę rozwoju potencjału człowieka, jaką jest profesjonalny coaching. Dlatego ma możliwość, po spełnieniu dodatkowych warunków, uzyskać międzynarodową akredytację ICF. Jest osobą odważnie i z pasją kroczącą w nowy świat. Świat, który już nas otacza.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia innowacyjnych studiów podyplomowych „Kompetencje przyszłości i coaching” wydane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dokument ten, po spełnieniu przez absolwentów dodatkowych kryteriów umożliwia uzyskanie drogą portfolio międzynarodowej akredytacji na poziomie ACC w International Coach Federation, uprawniającej do wykonywania zawodu coacha na całym świecie (10 h mentor coachingu, 100 h zegarowych udokumentowanych sesji z co najmniej 8 klientami, nagranie i transkrypcja sesji coachingowej, zaliczenie testu CKA na poziomie co najmniej 75 %, wniesienie opłaty akredytacyjnej).

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:

1.Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu kompetencji przyszłości, w odniesieniu do kompetencji zawartych w Podstawie Programowej Ministerstwa Edukacji i Nauki,

2.Przygotowanie do uzyskania akredytacji na poziomie ACC przez International Coaching Federation (po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego oraz wniesieniu opłaty).

Planowane terminy zjazdów:

11,12,13 marca

8,9,10 kwietnia

13,14,15 maja

10,11,12 czerwca

14,15,16 październik

 

Piątki godz. 17-20

Sb, ndz. 9.00 – 17

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  17/40
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-05-01 - 2022-02-27
Planowany termin rozpoczęcia
2022-03-11
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia stacjonarne/zdalnie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2400

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr nauk humanistycznych, biofizyk, kosmolog, międzynarodowy coach i trener biznesu. Jest Global Executive & Leadership PCC coachem, Executive Coachem w MarshallGoldshmit SCC oraz jedynym w Polsce StandOut Strengths Coachem. W latach 2018-2020 pełniła funkcję członka Zarządu International Coach Federation Polska. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach na różnych poziomach strategicznego zarządzania. Ten fakt stanowi mocny fundament jej coachingu oraz otwarcia na zrozumienie potrzeb liderów i organizacji. Obecnie prowadzi globalne procesy coachingowe i programy rozwojowe dla kadr menedżerskich, zarządów i zespołów. Współpracowała lub współpracuje m.in. z Cisco, Amazon, Zendesk, Accenture, Palmolive, BZ WBK, Alior Bank, 3M, Leonardo Helicopters, Philip Morris International, Pyszne.pl, Polfa Warszawa, Polfarma, Atmoterm i in. Ukończyła wiele prestiżowych szkoleń i kursów, np. Transforming Communication™, StandOut© Strengths Coaching, czy Global Leader of the Future©. Angażuje się w budowanie profesjonalnego coachingu na świecie. Jako pierwsza Polka w historii została wybrana do prestiżowego ICF Code of Ethics Review Team, zespołu skupiającego światowych ekspertów z zakresu etyki coacha oraz do ICF Ethics Education Team, który tworzy nowy akredytowany kurs z etyki coacha (w poprzednim w ciągu 3 lat uczestniczyło ok. 15 tyś. osób). W nauczaniu coachingu kładzie nacisk na uważność w stosunku do siebie i do klienta, samoświadomość jako coacha oraz budowanie doświadczenia i praktyki. Pracuje również jako mentor coach i superwizor coachingu.
Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha, PCC ICF
Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha, PCC ICF
Kierownik studiów
Dr nauk społecznych w zakresie socjologii, magister prawa, dziennikarz i trener biznesu, zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół problematyki etniczności, migracji, kapitału społecznego oraz kształtowania kompetencji miękkich ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji biznesowych. Prowadzi zajęcia poprzez wykorzystanie metod coachingu edukacyjnego.
Dr Mateusz Szast
Dr Mateusz Szast

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Filozofii i Socjologii

  mail:  ifis@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 23