Kreatywne nowe media w służbach społecznych

Cel studiów

Studia służą praktycznemu przygotowaniu do kreatywnej pracy w służbach społecznych z użyciem social media.

Program

Studia zbudowane są wokół czterech zespołów kompetencji niezbędnych w wykorzystaniu twórczym narzędzi, jakie dostarczają współczesne nowe media:

 • Kompetencje operacyjne – posługiwanie się narzędziami social media
 • Kompetencje analityczne – znajomość narzędzi analizy sieci i social media
 • Kompetencje organizacyjne – umiejętność organizacji pracy i nadzoru nad zespołami kreatywnymi
 • Kompetencje kreatywne – rozwinięcie umiejętności twórczego myślenia i szeroko rozumianej kreatywności

Program studiów obejmuje 140 godzin zajęć stacjonarnych (wykłady, konwersatoria, warsztaty, sesje wyjazdowe, praktyki, wizyty studyjne) oraz 40 godzin zajęć na odległość.

W programie tych innowacyjnych studiów znajdują się także: telekonferencja, grupowe prace projektowe, indywidualny coaching, analiza case’ów, wyjazdowa szkoła kreatywna, krótki staż w wybranej firmie kreatywnej, udział w tweetupie, prezentacje publiczne.

Rekrutacja

Studia przygotują słuchaczy do podjęcia pracy specjalistów w zakresie promocji, komunikacji, brandingu, marketingu społecznego i organizacji wydarzeń z użyciem narzędzi nowych mediów.

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
Terminy
Termin składania dokumentów
2019-06-01 - 2019-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2019-10-05
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Centrum Doskonalenia Kompetencji, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line.Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub opis)
  • Zdjęcie legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Złóż dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  Dokumenty przyjmuje: Centrum Doskonalenia Kompetencji UP, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III
  Adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków z dopiskiem: studia podyplomowe
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1480

Terminy rat

I rata – do 31 października 2019 r.,
II rata – do 30 listopada 2019 r.,
III rata – do 15 marca 2020 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2020 r.

Zajęcia odbywają się w soboty. Dwie sesje wyjazdowe obejmują weekendy. Praktyki w terminach uzgadnianych indywidualnie.

Kadra

dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP
kierownik studiów

Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

 • – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ma doskonałe zaplecze techniczne i dydaktyczne do prowadzenia takich studiów. Zaplecze to umożliwia kształcenie na najwyższym poziomie przyszłych marketingowców social media, copywriterów, kreatorów wizerunku, dyrektorów kreatywnych, kreatorów kontentu, analityków social media.
 • – Oprócz tradycyjnych zajęć stacjonarnych (konwersatoria, warsztaty) Słuchacze będą brali udział w intensywnych warsztatach na sesjach wyjazdowych (zimowa szkoła kreatywna, letnia sesja projektowa), wizytach studyjnych, analizach case’ów in field i praktykach w wybranych przez siebie lub zaproponowanych firmach i organizacjach kreatywnych, a w ramach zajęć dodatkowych zapewniony będzie indywidualny coaching, konsultacja na odległość prac projektowych, elementy distance learning, udział w meet-upie oraz telekonferencja z ekspertem zagranicznym.
 • Intensywnie uczyć będziemy teorii, a przede wszystkim praktyki nowych mediów (narzędzia social media, aplikacje mobilne, narzędzia pomiaru w social media, data journalism, środowiska gier, AR i VR dla social media), kreowania wizerunku, brandingu i marketingu w nowych mediach, tworzenia contentu, copywritingu, storytellingu.
 • Nauczymy Słuchaczy jak przygotować projekt kreatywny, zaprezentować go, wypromować i ewentualnie monetyzować lub dobrze wykorzystać pro publico bono.
 • Uczyć będą przede wszystkim praktycy, osoby z branży, ludzie konkretni i doświadczeni. W doborze miejsc praktyk pomogą nam nasi partnerzy z branży kreatywnej, marketingowej, medialnej, a także z sektora służb społecznych i organizacji pozarządowych.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Centrum Doskonalenia Kompetencji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80, 12 662 64 03

 • Organizator studiów

  Instytut Spraw Społecznych

  os. Stalowe 17, Kraków

  mail: ipsoc@up.krakow.pl

  tel: 12 662 79 50