Kreatywne nowe media

)

Cel studiów

Jeśli chcesz znaleźć zatrudnienie w portalach internetowych, agencjach informacyjnych, reklamowych, brandingowych i public relations, redakcjach czasopism, biurach prasowych, działach personalnych i HR instytucji, wydawnictwach, instytucjach samorządu i władz lokalnych, instytucjach kultury, podmiotach gospodarczych, usługowych i stowarzyszeniach wybierz studia podyplomowe „Kreatywne nowe media”.

Jako Absolwent studiów podyplomowych „Kreatywne nowe media” uzyskasz uprawnienia do projektowania i przekazu treści w nowych mediach.

Ze względu na uzyskane kompetencje z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i graficznych będziesz miał też możliwość pracy w zespołach digitalizacyjnych, jednostkach opracowujących wizualizacje big data, w działach grafiki komputerowej, w laboratoriach technologii internetowych, laboratoriach produkcji obrazu, a także w powstających laboratoriach wirtualnej rzeczywistości i zespołach produkcji treści medialnych.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku/kierunkach z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych, m.in. dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, psychologia, politologia, stosunki międzynarodowe, nauki o rodzinie, pedagogika, praca socjalna i inne.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Studia doskonalące w zakresie kompetencji komunikacyjnych i cyfrowych, umiejętności językowych i technologicznych, narzędzi tworzenia treści w nowych mediach. Absolwenci posiadać będą umiejętność stosowania w praktyce technik komunikowania poprzez media, z użyciem narzędzi informatycznych, technologii mobilnych i interaktywnych, metod prezentacji multimedialnej oraz technik digitalizacji i wizualizacji danych.

Sposób prowadzenia zajęć:

Program obejmuje 130 godzin zajęć stacjonarnych (konwersatoria, warsztaty, sesje wyjazdowe, praktyki, wizyty on field, prezentacje publiczne) oraz 26 godzin zajęć na odległość (prace projektowe, indywidualny coaching, elementy distance learning, telekonferencja).

Zajęcia będą się odbywały w co drugą sobotę, od 9.00 do 18.15 z przerwą obiadową.

Zakończenie studiów:

Zaliczenie studiów następuje na podstawie cząstkowych testów i zadań praktycznych oraz końcowej prezentacji projektu grupowego lub indywidualnego.

Praktyki – wymiar: 52 godz.

Miejsce realizacji praktyk: praktyki i wizyty studyjne będą realizowane w redakcjach, agencjach PR i firmach kreatywnych. Dodatkowo odbędzie się dwudniowy warsztat w formie Szkoły Kreatywnej, ekspercka telekonferencja oraz końcowa sesja prezentacyjna w ramach sympozjum naukowego.

Planowane terminy zjazdów:

08.10.2022, 22.10.2022, 05.11.2022, 19.11.2022, 03.12.2022, 14.01.2023, 27-29.01.2023, 25.02.2023, 11.03.2023, 22.04.2023, 13.05.2023, 27.05.2023, 10.06.2023 r.

Dolny/Górny limit przyjęć: 16/24

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-08
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia realizowane stacjonarnie/zdalnie.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1690

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

KRZYSZTOF GURBA - doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Koordynator powstania Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych UP. Na UJ zrobił magisterium z informatyki i doktorat z filozofii. Badacz i analityk mediów. Założyciel Edukacyjnego Laboratorium Mediów Społecznościowych. Wieloletni dziennikarz, redaktor i tłumacz. Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Członek Rady Programowej TVP Kraków. Prezes Stowarzyszenia „Instytut Badań nad Cywilizacjami”. Badacz MOOC-ów (massive open online courses). Współautor i bohater pierwszego polskiego wiralowego eventu na Facebooku (Akcja „Gurba, daj pan 5!”).
dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP
dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP
Kierownik studiów

Kadra: dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP; dr hab.  Anna Ślósarz, prof. UP; dr Sylwester Bębas; dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha, mgr Stanisław Stanuch, Łukasz Zając,
mgr Barbara Pajchert, Dawid Kaczmarczyk, Jakub Zapała

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków;

  e-mail: inpa@up.krakow.pl

  tel. 12 662 64 46