Mechatronika

Cel studiów

Celem ukończenia studiów przez Słuchaczy jest rozszerzenie wiedzy z zakresu mechatroniki.

Program

Studia podyplomowe Mechatronika są studiami trzysemestralnymi o charakterze uzupełniającym, rozszerzającym posiadane uprawnienia. Na studiach tych omawia się tematy ogólnotechniczne związane z mechatroniką.

Z uwagi na fakt rozszerzenia kompetencji pedagogicznych na tych studiach obowiązuje zaliczenie z praktyk.

Studia kończą się zaliczeniem pracy końcowej oraz zdaniem egzaminy dyplomowego.

Rekrutacja

Studia adresowane są do czynnych nauczycieli.

Kryterium przyjęcia na studia podyplomowe Mechatronika jest tytuł magistra (ukończony kierunek techniczny lub informatyczny) oraz uprawnienia pedagogiczne.

Warunki przyjęcia na studia:

 • tytuł magistra
 • ukończony kierunek techniczny lub informatyczny
 • uprawnienia pedagogiczne dl wykonywania zawodu nauczyciela
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub odpis)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
Terminy
Termin składania dokumentów
2019-06-01 - 2019-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2019-10-26
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Centrum Doskonalenia Kompetencji, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line.Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub opis)
  • Zdjęcie legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Złóż dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  Dokumenty przyjmuje: Centrum Doskonalenia Kompetencji UP, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III
  Adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków z dopiskiem: studia podyplomowe
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2000

Terminy rat

I rata – do 31 października 2019 r.,
II rata – do 30 listopada 2019 r.,
III rata – do 15 marca 2020 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2020 r.

Kadra

dr inż. Wiktor Hudy
kierownik studiów

Dlaczego z nami

Studia prowadzone są przez doświadczoną kadrę pedagogiczną.

Posiadamy zróżnicowane laboratoria z różnych dziedzin nauki, wpisujące się w zakres studiów.

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Centrum Doskonalenia Kompetencji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80, 12 662 64 03

 • Organizator studiów

  Instytut Techniki

  mail: technika@up.krakow.pl

  tel: 12 662 63 31