Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej. studia online

Rekrutacja
)

Cel studiów

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli języków obcych na różnych poziomach kształcenia oraz osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami nauczania języków obcych. Podczas studiów słuchacze zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności przydatne w pracy dydaktycznej w dobie nowych technologii
i z uwzględnieniem potrzeb współczesnego rynku edukacji.

Program

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nauczanie języka obcego w dobie nowych technologii i gospodarki rynkowej

Zajęcia w całości prowadzone są w formie e-learningu, w trybie asynchronicznym. Program studiów obejmuje wiedzę
z zakresu m.in. psychologii, glottodydaktyki, językoznawstwa i nauk ekonomicznych. Podczas zajęć słuchacze uzyskują umiejętności niezbędne w nowoczesnym nauczaniu, takie jak przygotowanie kursu e-learnigowego, czy zastosowanie coachingu w edukacji.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie średniozaawansowanym: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, przesyłanie plików itp.

Studia przeznaczone dla  nauczycieli języków obcych na różnych poziomach kształcenia oraz osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami nauczania języków obcych.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych: 

słuchacz uzyskuje przygotowanie w zakresie nowoczesnych metod nauczania języka obcego z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych

Sposób prowadzenia zajęć: zajęcia w całości e-learningowe, prowadzone w trybie asynchronicznym

Dolny/Górny limit przyjęć: min. 10 / maks. 30

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-09-22
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-13
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków;
Miejsce realizacji zajęć:
zajęcia w całości e-learningowe, prowadzone w trybie asynchronicznym
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2200

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Kadra

dr Iwona Papaj – rusycysta, adiunkt w Katedrze Przekładoznawstwa Instytutu Neofilologii UP. Prowadzi zajęcia z Tłumaczenia tekstów specjalistycznych – ekonomicznych, prawniczych, użytkowych; Stylistyki oraz Rosyjskich teorii przekładu i Komunikacji międzykulturowej
dr Iwona Papaj
dr Iwona Papaj
Kierownik studiów
dr Michał Jankowicz – rusycysta i ekonomista
dr Michał Jankowicz
dr Michał Jankowicz
dr Gabriela Sitkiewicz – rusycysta, coach ECPC
dr Gabriela Sitkiewicz
dr Marcin Dziwisz – rusycysta i ukrainista, posiada uprawnienia do nauczania języka polskiego cudzoziemców
dr Marcin Dziwisz
dr Marcin Dziwisz

Kadra o interdyscyplinarnych zainteresowaniach badawczych skupionych m.in. wokół nowych metod nauczania, zastosowania nowoczesnych technologii w glottodydaktyce, psychologicznych uwarunkowań kształcenia.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt