Neurologopedia

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy do pracy z osobami z dysfunkcjami centralnego i obwodowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi.

Program

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji dotyczących:

 • znajomości metod i technik badań neurologopedycznych,
 • opisu objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, genetycznym,
 • technik terapii osób z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego,
 • interpretacji badań specjalistycznych,
 • współpracy z lekarzem (neurologiem, genetykiem, rehabilitantem) i rodziną pacjenta w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej),
 • współpracy z lekarzem (neonatologiem, rehabilitantem, neurologiem) w zakresie ustalenia metod terapii karmienia.

Rekrutacja

Wymagane ukończenie studiów II stopnia z kwalifikacjami zawodowymi logopedy, lub dyplom ukończenia studiów II-go stopnia wraz z świadectwem ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych.

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub odpis)
 • Zdjęcie legitymacyjne
 • Opłata rekrutacyjna
Terminy
Termin składania dokumentów
2019-06-01 - 2019-11-20
Planowany termin rozpoczęcia
2019-10-11
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Centrum Doskonalenia Kompetencji, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line.Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub odpis) wraz z kserokopią dyplomu
  • Zdjęcie legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Złóż dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  Dokumenty przyjmuje: Centrum Doskonalenia Kompetencji UP, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III
  Adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków z dopiskiem: studia podyplomowe
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2000

Terminy rat

I rata – do 31 października 2019 r.,
II rata – do 30 listopada 2019 r.,
III rata – do 15 marca 2020 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2020 r.

Kadra

dr Ewa Bielenda-Mazur - Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, gdzie prowadzi badania nad rozwojem mowy i myślenia dziecka w normie i patologii; logopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, filolog; doświadczony diagnosta (zajmuje się diagnozą rozwoju dzieci głównie w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym) i terapeuta dzieci z różnymi zaburzeniami (m.in. alalią, afazją, zespołem Aspergera, autyzmem i zespołami genetycznymi).
dr Ewa Bielenda-Mazur
Kierownik studiów

Zajęcia na kierunku prowadzą pracownicy Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju (m.in. prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek, prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek) oraz zaproszeni do współpracy lekarze i inni specjalności, neurologopedzi.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Centrum Doskonalenia Kompetencji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80, 12 662 64 03

 • Organizator studiów

  Instytut Filologii Polskiej

  mail: polon@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 61 44