Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego. STUDIA ONLINE

)

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na osiągnięcie sukcesu w międzynarodowym środowisku korporacyjnym, gdzie językiem komunikacji jest hiszpański. Absolwent podniesie kompetencje z zakresu języka hiszpańskiego pozwalające na swobodną komunikację w kontekstach zawodowych, zwłaszcza w szeroko pojętej pracy korporacyjnej w środowisku międzynarodowym (poziom C1). Pozna specjalistyczną terminologię stosowaną w tekstach prawnych, ekonomicznych i biznesowych związanych z jego pracą. Będzie mieć świadomość zróżnicowanych kontekstów kulturowych, w jakich powstają dokumenty i dyskurs będące przedmiotem jego pracy, a także dostosuje swoje komunikaty do konkretnego odbiorcy z innego kręgu kulturowego. Umiejętności te będzie potrafił zastosować w środowisku wirtualnym.

Program

Studia podyplomowe Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego realizowane są w trakcie 2 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów Słuchacz odbędzie 240 godzin dydaktycznych.

Na ramowy plan studiów składają się kursy:

Semestr 1

 • Doskonalenie umiejętności językowych – j. hiszpański
 • Hiszpański język biznesu I
 • Zarys prawa i ekonomii w Polsce i na świecie
 • Komunikacja pisemna w biznesie
 • Międzynarodowa kultura biznesu
 • Komunikacja ustna w biznesie

Semestr 2

 • Doskonalenie umiejętności językowych – j. hiszpański
 • Hiszpański język biznesu II
 • Tworzenie i tłumaczenie dokumentów biznesowych w j. hiszpańskim
 • Praca w środowisku wirtualnym
 • Tłumaczenie i mediacja kulturowa w biznesie
 • Specyfika kultury latynoskiej i jej wpływ na zachowania biznesowe

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia. Dokument potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2 (certyfikat DELE, dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku filologia hiszpańska lub równorzędne) lub rozmowa kwalifikacyjna.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

 • znajomość j. hiszpańskiego na poziomie C1;
 • znajomość terminologii specjalistycznej w zakresie języka biznesu i pokrewnych;
 • umiejętność pracy w środowisku wirtualnym, międzynarodowym i międzykulturowym;
 • znajomość specyfiki międzynarodowej kultury biznesu oraz kultury obszaru hiszpańskojęzycznego.

Planowane terminy zjazdów:

1.10, 14.10, 28.10, 4.11, 18.11, 2.12, 16.12, 13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 24.03, 7.04, 21.04, 28.04, 12.05, 26.05, 9.06, 23.06

Sposób prowadzenia zajęć:

zajęcia zdalne

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

 • Czy zajęcia na studiach podyplomowych będą w całości prowadzone w języku hiszpański?
  Większość zajęć będzie prowadzona po hiszpańsku, ale w praktyce niektóre zagadnienia (np. przy tłumaczeniach) omawia się po polsku.

 

 • Kiedy planowo odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna? I w jaki sposób zostanie przeprowadzana online czy stacjonarnie?
  Rozmowa kwalifikacyjna planowana jest po zakończeniu naboru wniosków. Może być przeprowadzona online lub na miejscu, jeżeli będzie to wygodniejsze.

 

 • W jaki sposób kończą się studia?
  Każdy prowadzący sam ustala warunki zaliczenia – będą to prace zaliczeniowe albo egzamin na koniec bloku zajęć (np. w przypadku praktycznej nauki języka). Nie planujemy jednego egzaminu końcowego.

 

 • W jakach godzinach będą odbywać się zajęcia?
  Planujemy organizować blok zajęć w piątki popołudniu oraz dwa bloki (poranny i popołudniowy) w soboty.

 

 • W jaki sposób będą prowadzone zajęcia?
  Wszystkie zajęcia będą prowadzone synchroniczne – spotkanie z prowadzącym na żywo. Oprócz tego, w zależności od wykładowcy, prace domowe/materiały do zapoznania się przed zajęciami.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  17/20
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-07-15 - 2022-10-14
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia zdalne
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2300

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

Dr Bartosz Dondelewski Absolwent filologii hiszpańskiej i Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. Tłumacz pisemny i ustny j. hiszpańskiego i portugalskiego. Specjalizuje się w tematyce prawniczej i technicznej. Interesuje się językami mniejszościowymi Półwyspu Iberyjskiego, granicą hiszpańsko-portugalską, dialektologią i socjolingwistyką. W 2020r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską poświęconą strategiom budowania lokalnej tożsamości w społeczności Xálima (prowincja Cáceres, Hiszpania). Na UP prowadzi zajęcia z j. portugalskiego oraz przekładu tekstów prawniczych i specjalistycznych. Członek zarządu stowarzyszenia naukowego Asociación Internacional de Estudos Galegos. Członek grupy badawczej Otra Iberia.
Dr Bartosz Dondelewski
Dr Bartosz Dondelewski
Kierownik studiów
Dr Katarzyna Kruk-Junger Absolwentka filologii hiszpańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie w pracy tłumacza środowiskowego posłużyło jej jako punkt wyjścia do rozprawy doktorskiej, poświęconej temu tematowi. Naukowo zajmuje się szeroko pojętym profesjonalizmem w pracy tłumacza, przekładem ustnym, a ostatnio również przekładoznawstwem i językoznawstwem kryminalistycznym. Na Uniwersytecie Pedagogicznym prowadzi zajęcia z tłumaczenia i języka specjalistycznego. Prywatnie interesuje się projektowaniem wnętrz, literaturą science-fiction i astronomią.
Dr Katarzyna Kruk-Junger
Dr Katarzyna Kruk-Junger
Dr Ágata Cáceres-Sztorc Ágata Cristina Cáceres Sztorc (Lima, Perú, 1982) jest absolwentką dziennikarstwa i nauk politycznych. Ukończyła studia Latynoamerykańskie jako Master i Doktor w Instytucie Iberoamerykańskim z Uniwersytetu w Salamance. Jej praca doktorska zdobyła Nagrodę Nadzwyczajną Uniwersytetu w Salamance. Od 2007 roku bierze udział w międzynarodowych konferencjach i kongresach publikując artykuły naukowe związane z jej zainteresowaniami i specjalności naukowe jak: studia latynoamerykańskie, kulturoznawstwo, literatura, kinematografia i mass media Ameryki Łacińskiej, nurty feministyczne, prawa kobiet w szczególności Peru, wewnętrzny konflikt zbrojny w Peru, pamięć historyczna i Peru jako społeczeństwo post-konfliktu zbrojnego. Opublikowała swoją monografię: Entre el autoritarismo y la democracia. Feminismos, relaciones de género y violencia en la cultura peruana contemporánea (cine, televisión y creación literaria) (Peter Lang, 2017). Pracuje jako adiunkt i jest współpracownikiem naukowym w Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz praw kobiet w kilku krajach.
Dr Ágata Cáceres-Sztorc
Dr Ágata Cáceres-Sztorc
Mgr Alicja Zapolnik-Plachetka absolwentka filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Śląskim i Studiów dla Tłumaczy Konferencyjnych Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. Tłumaczka języków hiszpańskiego i angielskiego, specjalizuje się w przekładzie ustnym. W 2005 zdała egzamin akredytacyjny instytucji UE dla tłumaczy konferencyjnych i od tego czasu łączy pracę tłumaczki z nauczaniem przedmiotów związanych z przekładem i komunikacją międzykulturową. Interesuje się zjawiskami społeczno-politycznymi w świecie hiszpańskojęzycznym.
Mgr Alicja Zapolnik-Plachetka
Mgr Alicja Zapolnik-Plachetka
Mgr Olga Grzyś Magister filologii hiszpańskiej, absolwentka krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Zapalona podróżniczka, miłośniczka języka i kultury Kraju Basków oraz hiszpańskiego street artu. Od 2017 roku asystent w Katedrze Literatury, Kultury i Historii Hiszpańskiego Obszaru Językowego UP, aktywnie współpracuje również z Instytutem Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej. Jej praca naukowa skupia się na badaniu współczesnej prozy hiszpańskojęzycznej pod względem kwestii związanych z tożsamością płciową, wpływem władzy na ciało i umysł jednostki oraz zachowaniem człowieka w środowisku instytucji totalnych, w głównej mierze o charakterze religijnym. Na Uniwersytecie Pedagogicznym prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka hiszpańskiego i gramatyki.
Mgr Olga Grzyś
Mgr Olga Grzyś
Mgr Agnieszka Łękawa Absolwentka filologii hiszpańskiej o spec. przekładoznawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i studiów podyplomowych z Nauczania języka polskiego jako obcego na Wydziale Polonistyki UJ. Uczestniczka trzech wymian międzynarodowych, które zainspirowały ją do stworzenia projektu blogowego www.cosaspolacas.com, którego celem jest przybliżenie polskiej kultury i języka hiszpańskojęzycznym. Od prawie pięciu lat łączy zamiłowanie do języków z pasją do marketingu internetowego. Swoją przygodę z tą dziedziną rozpoczęła od pracy w charakterze menedżera rynków latynoskich w jednej z największych firm kuponowych w Europie, a następnie założyła własną działalność, w której skupia się na tworzeniu skutecznych kampanii reklamowych i komunikacji na Facebooku i Instagramie. Pomaga szkołom językowym i sklepom internetowym zaistnieć w sieci. Prywatnie interesuje się literaturą faktu i rysowaniem.
Mgr Agnieszka Łękawa
Mgr Agnieszka Łękawa

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Neofilologii – Filologia hiszpańska
  Kraków, ul. Podchorążych 2, Kraków

  e-mail: filologia.hiszpanska@up.krakow.pl
  telefon 12 662 62 01