Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zdobycia umiejętność praktycznego wykorzystania języka włoskiego oraz podstawowych narzędzi niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwach na różnych stanowiskach.

Program

Słuchacz studiów podyplomowych Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego zdobędzie  praktyczną umiejętność posługiwania się językiem włoskim oraz językiem włoskim specjalistycznym. Będzie umiejętnie i skutecznie komunikował się po włosku zwłaszcza w kontekstach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, wykazując się znajomością leksyki specjalistycznej, reguł prowadzenia korespondencji biznesowej oraz realiów włoskich z uwzględnieniem różnic kulturowych. Będzie mógł wykorzystywać nabyte umiejętności w typowych sytuacjach zawodowych, w tym w tłumaczeniach, rozmowach i pisemnej redakcji różnego typu dokumentów. Będzie obsługiwał podstawowe programy  pakietu MS Office wykorzystywanych do pracy z klientem (ze szczególnym uwzględnieniem pracy z klientem włoskojęzycznym). Będzie przygotowany do poruszania się w międzynarodowym środowisku pracy i pozna savoire-vivre biznesu.

Dodatkowymi  zdobytymi umiejętnościami, będzie umiejętność autoprezentacji, planowania własnej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Studia podyplomowe Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego realizowane są w ciągu 2 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów słuchacz odbędzie 240 godzin zajęć w grupach konwersatoryjnych prowadzonych online.

Na ramowy plan studiów składają się kursy:

Semestr 1

 • Język włoski w przedsiębiorstwie
 • Korespondencja biznesowa
 • Komunikacja międzykulturowa w kontekście realiów włoskich
 • Obsługa środowiska MS Office
 • Prezentacja i savoir-vivre w biznesie
 • Kultura przedsiębiorstwa
 • Elementy ekonomii

Semestr 2

 • Język włoski w przedsiębiorstwie
 • Korespondencja biznesowa
 • Tłumaczenie specjalistyczne
 • Tłumaczenie ustne w przedsiębiorstwie
 • Systemy informatyczne w obsłudze klienta
 • Zarządzanie rozwojem zawodowym

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia oraz znajomość języka włoskiego na poziomie B1 (certyfikat PLIDA B1 lub certyfikat CILS Uno, lub certyfikat CELI 2, lub zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego, bądź lektoratu na odpowiednim poziomie, lub kwalifikacja na podstawie testu przeprowadzonego przez Instytut Neofilologii UP).

Planowane terminy zjazdów:

23-24.10.2021,
6-7.11.2021,
20-21.11.2021,
4-5.12.2021,
18-19.12,
8-9.1.2022,
22-23.1.2022,
12-13.03.2022,
26-27.03.2022,
9-10.04.2022,
23-24.04.2022,
7-8.05.2022,
21-22.05.2022,
4-5.06.2022.

Sposób prowadzenia zajęć:
Zajęcia w grupach konwersatoryjnych prowadzone online.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  16/32
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-22
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia prowadzone online
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2000

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr Paulina Kwaśniewska-Urban
Kierownik studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt