Organizacja i zarządzanie oświatą

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy do prawno-administracyjnego i psycho-pedagogicznego kierowania szkołą i placówkami oświatowymi, wymagane przy objęciu kierowniczych stanowisk w oświacie.

Program

Program obejmuje:

 • grupę przedmiotów prawno-administracyjnych dotyczących zarządzania szkołą i placówką oświatową, przepisów prawa oświatowego i ich zastosowania w zmieniającej się rzeczywistości oświatowej, tworzenia prawa wewnętrznego szkoły,
 • przedmioty psychologiczno-pedagogiczne związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi,
 • grupę przedmiotów dotyczących funkcjonowania szkoły w środowisku, aktualnych tendencji w polityce oświatowej w Polsce i na świecie.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH    Organizacja i zarządzanie oświatą

Rekrutacja

Studia skierowane są do nauczycieli, pracowników samorządowej administracji oświatowej, z tytułem magistra, magistra inżyniera lub licencjata.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent otrzymuje uprawnienia do prawno-administracyjnego i psycho-pedagogicznego kierowania placówkami oświatowymi i jednostkami administracji samorządowej.

Planowane terminy zjazdów:

16-17.10; 30-31.10; 6-7.11; 20-21.11; 3-4.12; 12-18.12; 8-9.01.2022 r.

Sposób prowadzenia zajęć: zdalnie/stacjonarnie

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  25/45
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; stacjonarnie/zdalnie.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1500

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

dr hab. prof. UP Jan Ryś
kierownik studiów

Zespół nauczający to fachowcy-praktycy; dyrektorzy szkół, czynni i emerytowani pracownicy Kuratorium Oświaty, znani nauczyciele akademiccy, którzy są gwarantem wysokiego poziomu zajęć.

Dlaczego z nami

Studia funkcjonują nieprzerwanie od 1997 roku. W tym czasie zgromadziliśmy spore doświadczenie i wiemy jak przygotowywać naszych słuchaczy do wzorowego i bezproblemowego pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie, a zwłaszcza w szkołach i zakładach oświatowych. Nasi absolwenci wygrywają konkursy na stanowiska, a jako dyrektorzy zyskują pozytywne oceny ze strony organów nadzorujących.

Absolwenci o kierunku

Średnia ocen z ankiet absolwentów z ostatnich dwóch lat: 4,75 (w 5-cio punktowej skali).

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

  ul. Ingardena 4, Kraków

  mail: ippis@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 66 24