Pozyskiwanie funduszy unijnych dla rolnictwa

Rekrutacja
)

Cel studiów

Absolwent nabywa wiedzę na temat struktury instytucjonalnej UE i źródeł prawa UE, a także ich stosowania
na płaszczyźnie krajowej. Absolwent będzie potrafił skonstruować projekty decyzji, postanowień,
zawiadomień w zakresie płatności na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. Absolwent będzie
znał podstawy prawa materialnego w zakresie dotacji zarówno unijnych, jak i krajowych. Dyplomant będzie
zaznajomiony z instytucjami publicznymi, które obsługują proces przyznawania płatności i zakresem ich
kompetencji. Przekazana podczas prowadzonych studiów wiedza dotyczyć będzie nie tylko stricte funduszy
unijnych dla rolnictwa, ale także zagadnień pokrewnych, takich jak ochrona danych osobowych, elementy
prawa cywilnego i rodzinnego czy prawa rolnego.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Uprawnienia niezbędne do pracy nie tylko w jednostkach administracji publicznej, zajmujących się procesem przyznawania i kontroli wykorzystania środków unijnych dla rolnictwa, ale również dla zawodowego świadczenia usług doradczych dla osób, chcących takie wparcie otrzymać, prowadzonego w innej formie.

Planowane terminy zjazdów:

21-22.10.2023, 4-5.11.2023, 18-19.11.2023, 9-10.12.2023, 13-14.01.2024, 27-28.01.2024, 24-25.02.2024, 9-10.03.2024, 23-24.03.2024, 13-14.04.2024, 11-12.05.2024.

Sposób prowadzenia zajęć: stacjonarnie

Dolny/Górny limit przyjęć: 20/40

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-21
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia stacjonarne
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1900

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Kadra

dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita
Kierownik studiów
 • dr hab. Grzegorz Krawiec,
 • dr Adam Pązik,
 • dr Monika Skowrońska,
 • dr Łukasz Sanakiewicz,
 • dr Magdalena Wajda,
 • dr Tomasz Kalita,
 • mgr Sabina Kurpan,
 • mgr Adam Siuta,
 • mgr Sławomir Więcławek,
 • mgr Jacek Wójciak

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Biuro Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
  Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
  e-mail: ipea@up.krakow.pl
  tel. 12 662 62 11