Praca socjalna z uchodźcami

)

Cel studiów

Zadaniem studiów jest przekazanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i elementów praktyki, mającej ułatwić pracę z imigrantami oraz ich integrację. Tematyka poruszana na zajęciach to miedzy innymi kierunki i przyczyny migracji w Polsce i Europie, status emigranta w polskim prawie, emigranci na rynku pracy różnice kulturowe i religijne utrudniające asymilację.
Absolwent po ukończeniu studiów ma wiedzę dotyczącą problemów na jakie napotykają migranci, potrafi wskazać ich, zna przepisy imigracyjne. Poznaje metody pracy z imigrantami.
Studia te przeznaczone są dla pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych, pracowników organizacji pozarządowych oraz pielęgniarek środowiskowych.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • ukończenie studiów I stopnia.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

studia doskonalące.

Planowane terminy zjazdów:

Semestr I: 21-23 X 2022, 4-6 XI 2022, 18-20 XI 2022, 2-4 XII 2022, 16-18 XII 2022, 13-15 I 2023, 27-29 I 2023 r.

Semestr II: 2-5 III 2023, 17-19 III 2023, 31 III -2 IV 2023, 14-16 IV 2023, 12-15 V 2023, 26-28 V 20239-11 VI 2023 r.

Dolny/Górny limit przyjęć: 20/ 35

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
 • Zdjęcie x 1 szt.
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-06-01 - 2022-10-07
Planowany termin rozpoczęcia
2022-10-23
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, hybrydowy (zajęcia on-line oraz kontaktowe)
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna i podanie
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)*
  • Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.  UWAGA! Umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych zostanie przygotowana do podpisu po przyjęciu na studia w Centrum Obsługi Studenta. Podpis na umowie stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1500

Terminy rat

I rata – do 31 października 2022 r.,
II rata – do 30 listopada 2022 r.,
III rata – do 15 marca 2023 r.,
IV rata – do 28 kwietnia 2023 r.

Kadra

Dr Dominika Sozańska
Kierownik studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 53, parter;

  e-mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego
  os. Stalowe 17, 31-922 Kraków
  e-mail: isszp@up.krakow.pl
  tel. 12 662 79 50