Profesjonalny coaching

Cel studiów

Praktyczna nauka profesjonalnych kompetencji coachingowych umożliwiająca stosowanie coachingu

w pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

Przygotowanie do międzynarodowej akredytacji ACC ICF drogą portfolio.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu środowisk biznesowych i edukacyjnych wprowadzamy najwyższy standard merytoryczny studiów podyplomowych za cenę dostępną dla wszystkich, dodatkowo z możliwością dofinansowania

w Bazie Usług Rozwojowych.

Program

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dokument ten, po spełnieniu przez absolwentów dodatkowych kryteriów umożliwia uzyskanie drogą portfolio międzynarodowej akredytacji na poziomie ACC w International Coach Federation, uprawniającej do wykonywania zawodu coacha na całym świecie (10 h mentor coachingu, 100 h zegarowych udokumentowanych sesji z co najmniej 8 klientami, nagranie i transkrypcja sesji coachingowej, zaliczenie testu CKA na poziomie co najmniej 75 %, wniesienie opłaty akredytacyjnej).

 

Blok wprowadzający                                                                                                                

 • Zajęcia integracyjne
 • Zawody pomocowe XXI w.
 • Czy jest i czym nie jest coaching
 • Elementy psychologii pozytywnej

 

 

Blok kompetencyjny

 • Etyka i wartości coacha – kodeks etyczny ICF
 • Modele prowadzenia sesji coachingowych
 • Podstawowa metodologia coachingu
 • Rodzaje coachingu
 • 11 Kluczowych Kompetencji Coacha ICF
 • Ustalanie celów – modele
 • Budowanie relacji coachingowej
 • Budowanie samoświadomości
 • Planowanie działań
 • Narzędzia w coachingu
 • Prowadzenie sesji coachingowych w praktyce
Blok pogłębiający kompetencje                                                                               

 • Poziomy słuchania
 • Pytania sięgające głębi
 • Obecność coachingowa
 • Praca coachingowa w oparciu o piramidę Diltsa
 • Praca z przekonaniami klienta i pytania kartezjańskie
 • Coaching z wartościami klienta
 • Praca z tożsamością coachee
 • Wartości osobiste i zawodowe  coacha
 • Permanentny rozwój coacha
 • Dylematy etyczne coacha – case study
 • Coaching w edukacji
 • Praca coachingowa z wychowankami

 

 

 

Mentoring

 • Zasady i poziomy akredytacji
 • Sesje indywidualne i grupowe

Rekrutacja

Studia ukształtują w absolwencie postawę profesjonalnego coacha i dogłębnie przygotują do wykonywania zawodu i/lub wykorzystania umiejętności coachingowych w już wykonywanym zawodzie (np. specjalisty HR, nauczyciela, dyrektora, menedżera itp.). Umożliwią również absolwentowi dogłębne poznanie siebie, współpracę z własnymi emocjami, poznanie swoich przekonań, wyodrębnienie wartości, postawę asertywną oraz pogłębią poczucie własnej wartości i sprawczości.

Studia podyplomowe „Profesjonalny coaching” to unikalna propozycja rzetelnego rozwijania i pogłębiania kompetencji coachingowych oraz etycznej postawy coacha wymaganej do akredytacji International Coach Federation, największej i najstarszej organizacji coachingowej zrzeszającej i akredytującej coachów. Akredytacja ICF jest rozpoznawana i uznawana na całym świecie.

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub odpis)
 • Zdjęcie legitymacyjne
 • Opłata rekrutacyjna
 • List motywacyjny (max. 500 słów)
Terminy
Termin składania dokumentów
2019-06-01 - 2019-10-14
Planowany termin rozpoczęcia
2019-10-19
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Centrum Doskonalenia Kompetencji, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line.Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (lub opis)
  • Zdjęcie legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • List motywacyjny (max. 500 słów)
 • Złóż dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty.
  Dokumenty przyjmuje: Centrum Doskonalenia Kompetencji UP, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III
  Adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków z dopiskiem: studia podyplomowe
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.
 • Wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1650

Terminy rat

I rata – do 31 października 2019 r.,
II rata – do 30 listopada 2019 r.,
III rata – do 15 marca 2020 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2020 r.

Kadra

Dorota Probucka Dr hab. Prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kierowniczka Katedry Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji. Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii. Redaktor naczelna czasopisma naukowego „Edukacja etyczna”. Autorka książek: „Utylitaryzm” Wyd. Dante 2013 (II wydanie), „Etyka. Wybrane zagadnienia i kierunki” Wyd. Dante 2013 (II wydanie), „Filozoficzne podstawy praw zwierząt” Wyd. Universitas 2014, „Prawa zwierząt” Wyd. Universitas 2015 (II wydanie), „Ethics in Ancient Greece and Rome” Wyd. Peter Lang 2019. Redaktor naukowy prac zbiorowych: „Dylematy filozofii” Wyd. Aureus 1999, „Etyka i polityka” Wyd. UP 2005, „Etyka wobec sytuacji granicznych” Wyd. Impuls 2007, „Czy sprawiedliwość jest możliwa?” Wyd. Impuls 2008, „Prawda w życiu moralnym i duchowym” Instytut Wydawniczy Maximum 2009, „Dobro wspólne” Wyd. UP 2010, „Etyka i sens życia” Wyd. UP 2011, „Etyka i zło” Wyd. UP 2013, „Etyka i dobro” Wyd. UP 2015, „Contemporary Moral Dilemmas” Wyd. Peter Lang 2019. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych. Publikowała w „Principiach”, „Prakseologii”, „Studia Philosophiae Christianae”, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, „Ethics and Bioethics”, „Person and Challenges”, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, „Krytyka Pedagogiczna”, „Edukacja Pedagogiczna”, „Zoophilologica”. Pomysłodawczyni i współzałożycielka dwóch towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Etycznego (od dwóch kadencji pełni funkcję Z-cy Przewodniczącego) oraz Akademickiego Stowarzyszenia Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu (członek Zarządu). Pomysłodawczyni i organizatorka Forów Etycznych (7 ogólnopolskich, 3 międzynarodowych). Autorka programu i merytoryczny opiekun dwóch kierunków studiów I i II stopnia: „Etyka – mediacje i negocjacje” oraz „Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi”.
dr hab. prof. UP Dorota Probucka
dr hab. prof. UP Dorota Probucka
kierownik studiów
Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha PCC ICF Dr nauk humanistycznych, biofizyk, kosmolog. Jest Global Executive & Leadership PCC coachem, Executive Coachem Marshall Goldshmit SCC, jedynym w Polsce StandOut Strengths Coachem oraz członkiem Zarządu International Coach Federation Polska. Prowadzi profesjonalne procesy coachingowe dla kadry menedżerskiej, zarządów i prezesów. Jej bogate doświadczenie jako coacha oraz elastyczny styl coachingu owocuje nieprawdopodobną obecnością coachingową, która otwiera przestrzeń do pracy i odkryć dla każdego klienta. W nauczaniu coachingu kładzie nacisk na uważność w stosunku do siebie i klienta, samoświadomość jako coacha oraz budowanie doświadczenia i praktyki. Posiada 12 letnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach na różnych poziomach strategicznego zarządzania. Ten fakt stanowi mocny fundament jej coachingu oraz otwarcia na zrozumienie potrzeb liderów i organizacji. Jest niezwykłym trenerem biznesu. Jej szkoleń nie da się zapomnieć. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwoju leadership i stylów zarządzania, budowania autentycznego i spójnego przywództwa, budowania High Performing Team, współpracy z emocjami, wielopoziomowej komunikacji i motywacji, rozwiązywania konfliktów oraz etyki biznesu i etyki coacha. Ukończyła wiele prestiżowych szkoleń i kursów, np. Transforming Communication™, StandOut© Strengths Coaching, czy Global Leader of the Future©. Angażuje się w budowanie profesjonalnego coachingu na świecie. Jako jedyna osoba z Polski została wybrana do 20 osobowego prestiżowego Code of Ethics Review Commitee International Coach Federation. Komitet ten skupia najbardziej cenionych i doświadczonych specjalistów z zakresu etyki i merytoryczności coachingu z całego świata. Pracuje jako mentor coach i superwizor coachingu. Jest entuzjastą rozwoju opartego na mocnych stronach, wierzy w talenty obecne w każdym człowieku. Każdemu zostawia przestrzeń potrzebną do odkryć i rozwoju. Pracuje z pasją i uważnością.
Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha PCC ICF
Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha PCC ICF
Opiekun merytotyczny
Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, magister prawa, dziennikarz i trener biznesu, zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół problematyki etniczności, migracji, kapitału społecznego oraz kształtowania kompetencji miękkich ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji biznesowych. Prowadzi zajęcia poprzez wykorzystanie metody coachingu edukacyjnego.
dr Mateusz Szast
dr Mateusz Szast

Dlaczego warto / Dlaczego z nami

Zajęcia odbywają się w 80 % w formie praktycznych warsztatów i praktyki grupowej dla studentów, ciekawych i merytorycznych prezentacji multimedialnych oraz dyskusji.

Umożliwia to autentyczną naukę profesjonalnego coachingu, a nie tylko wiedzę na jego temat.

Po spełnieniu przez absolwentów dodatkowych kryteriów możliwość uzyskania drogą portfolio międzynarodowej akredytacji na poziomie ACC w International Coach Federation, uprawniającej do wykonywania zawodu coacha na całym świecie

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Centrum Doskonalenia Kompetencji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80, 12 662 64 03

 • Organizator studiów

  Instytut Filozofii i Socjologii

  mail:  ifis@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 23