Profesjonalny coaching

Cel studiów

Praktyczna nauka profesjonalnych kompetencji coachingowych umożliwiająca stosowanie coachingu

w pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

Przygotowanie do międzynarodowej akredytacji ACC ICF drogą portfolio.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu środowisk biznesowych i edukacyjnych wprowadzamy najwyższy standard merytoryczny studiów podyplomowych za cenę dostępną dla wszystkich, dodatkowo z możliwością dofinansowania

w Bazie Usług Rozwojowych.

Program

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dokument ten, po spełnieniu przez absolwentów dodatkowych kryteriów umożliwia uzyskanie drogą portfolio międzynarodowej akredytacji na poziomie ACC w International Coach Federation, uprawniającej do wykonywania zawodu coacha na całym świecie (10 h mentor coachingu, 100 h zegarowych udokumentowanych sesji z co najmniej 8 klientami, nagranie i transkrypcja sesji coachingowej, zaliczenie testu CKA na poziomie co najmniej 75 %, wniesienie opłaty akredytacyjnej).

 

Blok wprowadzający                                                                                                                

 • Zajęcia integracyjne
 • Zawody pomocowe XXI w.
 • Czy jest i czym nie jest coaching
 • Elementy psychologii pozytywnej

 

 

Blok kompetencyjny

 • Etyka i wartości coacha – kodeks etyczny ICF
 • Modele prowadzenia sesji coachingowych
 • Podstawowa metodologia coachingu
 • Rodzaje coachingu
 • 11 Kluczowych Kompetencji Coacha ICF
 • Ustalanie celów – modele
 • Budowanie relacji coachingowej
 • Budowanie samoświadomości
 • Planowanie działań
 • Narzędzia w coachingu
 • Prowadzenie sesji coachingowych w praktyce
Blok pogłębiający kompetencje                                                                               

 • Poziomy słuchania
 • Pytania sięgające głębi
 • Obecność coachingowa
 • Praca coachingowa w oparciu o piramidę Diltsa
 • Praca z przekonaniami klienta i pytania kartezjańskie
 • Coaching z wartościami klienta
 • Praca z tożsamością coachee
 • Wartości osobiste i zawodowe  coacha
 • Permanentny rozwój coacha
 • Dylematy etyczne coacha – case study
 • Coaching w edukacji
 • Praca coachingowa z wychowankami

 

 

 

Mentoring

 • Zasady i poziomy akredytacji
 • Sesje indywidualne i grupowe

Rekrutacja

Studia ukształtują w absolwencie postawę profesjonalnego coacha i dogłębnie przygotują do wykonywania zawodu i/lub wykorzystania umiejętności coachingowych w już wykonywanym zawodzie (np. specjalisty HR, nauczyciela, dyrektora, menedżera itp.). Umożliwią również absolwentowi dogłębne poznanie siebie, współpracę z własnymi emocjami, poznanie swoich przekonań, wyodrębnienie wartości, postawę asertywną oraz pogłębią poczucie własnej wartości i sprawczości.

Warunki przyjęcia na studia:

– ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na dowolnym  kierunku.

 

Studia podyplomowe „Profesjonalny coaching” to unikalna propozycja rzetelnego rozwijania i pogłębiania kompetencji coachingowych oraz etycznej postawy coacha wymaganej do akredytacji International Coach Federation, największej i najstarszej organizacji coachingowej zrzeszającej i akredytującej coachów. Akredytacja ICF jest rozpoznawana i uznawana na całym świecie.

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)
 • List motywacyjny (max 500 słów)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna

 

Terminy
Termin składania dokumentów
2020-06-01 - 2020-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2020-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • List motywacyjny (max 500 słów)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Centrum Doskonalenia Kompetencji

* Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu na pierwszych zajęciach w październiku 2020 r.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1650

Terminy rat

I rata – do 31 października 2020 r.,
II rata – do 30 listopada 2020 r.,
III rata – do 15 marca 2021r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

Kadra

Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha PCC ICF Dr nauk humanistycznych, biofizyk, kosmolog. Jest Global Executive & Leadership PCC coachem, Executive Coachem Marshall Goldshmit SCC, jedynym w Polsce StandOut Strengths Coachem oraz członkiem Zarządu International Coach Federation Polska. Prowadzi profesjonalne procesy coachingowe dla kadry menedżerskiej, zarządów i prezesów. Jej bogate doświadczenie jako coacha oraz elastyczny styl coachingu owocuje nieprawdopodobną obecnością coachingową, która otwiera przestrzeń do pracy i odkryć dla każdego klienta. W nauczaniu coachingu kładzie nacisk na uważność w stosunku do siebie i klienta, samoświadomość jako coacha oraz budowanie doświadczenia i praktyki. Posiada 12 letnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach na różnych poziomach strategicznego zarządzania. Ten fakt stanowi mocny fundament jej coachingu oraz otwarcia na zrozumienie potrzeb liderów i organizacji. Jest niezwykłym trenerem biznesu. Jej szkoleń nie da się zapomnieć. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwoju leadership i stylów zarządzania, budowania autentycznego i spójnego przywództwa, budowania High Performing Team, współpracy z emocjami, wielopoziomowej komunikacji i motywacji, rozwiązywania konfliktów oraz etyki biznesu i etyki coacha. Ukończyła wiele prestiżowych szkoleń i kursów, np. Transforming Communication™, StandOut© Strengths Coaching, czy Global Leader of the Future©. Angażuje się w budowanie profesjonalnego coachingu na świecie. Jako jedyna osoba z Polski została wybrana do 20 osobowego prestiżowego Code of Ethics Review Commitee International Coach Federation. Komitet ten skupia najbardziej cenionych i doświadczonych specjalistów z zakresu etyki i merytoryczności coachingu z całego świata. Pracuje jako mentor coach i superwizor coachingu. Jest entuzjastą rozwoju opartego na mocnych stronach, wierzy w talenty obecne w każdym człowieku. Każdemu zostawia przestrzeń potrzebną do odkryć i rozwoju. Pracuje z pasją i uważnością.
Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha PCC ICF
Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha PCC ICF
Kierownik studiów
Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, magister prawa, dziennikarz i trener biznesu, zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół problematyki etniczności, migracji, kapitału społecznego oraz kształtowania kompetencji miękkich ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji biznesowych. Prowadzi zajęcia poprzez wykorzystanie metody coachingu edukacyjnego.
dr Mateusz Szast
dr Mateusz Szast

Dlaczego warto / Dlaczego z nami

Zajęcia odbywają się w 80 % w formie praktycznych warsztatów i praktyki grupowej dla studentów, ciekawych i merytorycznych prezentacji multimedialnych oraz dyskusji.

Umożliwia to autentyczną naukę profesjonalnego coachingu, a nie tylko wiedzę na jego temat.

Po spełnieniu przez absolwentów dodatkowych kryteriów możliwość uzyskania drogą portfolio międzynarodowej akredytacji na poziomie ACC w International Coach Federation, uprawniającej do wykonywania zawodu coacha na całym świecie

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Centrum Doskonalenia Kompetencji

  ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

  pokój 371, piętro III;

  mail: podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80, 12 662 64 03

 • Organizator studiów

  Instytut Filozofii i Socjologii

  mail:  ifis@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 23