Rynek sztuki współczesnej (studia online)

Cel studiów

Studia pozwalają na zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat funkcjonowania rynku sztuki, przepisów prawa i norm etycznych z nim związanych, a także dokumentowania, konserwowania i przechowywania dzieł sztuki, budowania marki galerii i artysty z wykorzystaniem wszelkich kanałów komunikacji i fundraisingu. Absolwent będzie zorientowany zarówno w najnowszych trendach w sztuce współczesnej , jak i współczesnych możliwościach obrotu nią.

Program

Studia podyplomowe Rynek sztuki współczesnej (studia online) przygotowują do zawodu galerzysty, marszanda, doradcy i opiekuna kolekcji prywatnej, w tym korporacyjnej. Co różni ich od innych programów studiów to skupienie na sztuce współczesnej oraz nowoczesnych metodach inwestowania w sztukę. Zajęcia prowadzić będą eksperci i ekspertki aktywnie działający na rynku sztuki: opiekunowie kolekcji, doradcy, galerzyści, prawnicy i inni. Są to osoby z pierwszej ligi polskiego rynku sztuki. Dzięki temu absolwenci będą mieli specjalistyczną i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania globalnego rynku sztuki, wyceny dzieł, przepisów prawa i podatkowych, a także norm etycznych z nim związanych, szczególnie w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Dowiedzą się o metodach dokumentowania, konserwowania i przechowywania dzieł sztuki, budowania marki galerii i artysty z wykorzystaniem wszelkich kanałów komunikacji, a także o sposobach nowoczesnego fundraisingu. Studenci poznają tajniki kolekcjonowania dzieł w zależności od medium – w tym specyfikę kolekcjonowania designu, grafiki czy fotografii. Zapoznają się ze wszelkimi dostępnymi narzędziami, służącymi budowaniu strategii marketingowej oraz komunikacji z publicznością i instytucjami. Poznają tajniki tworzenia i zarządzania kolekcjami publicznymi i prywatnymi, w tym korporacyjnymi, a także jak tworzyć strategie Corporate Social Responsibility w obszarze sztuki. Studia będą odbywały się przez platformę Teams, w weekendy (z pominięciem długich weekendów), tak aby mogły z nich skorzystać osoby pracujące oraz osoby spoza Krakowa.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH   Rynek sztuki współczesnej (studia online)

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Ukończenie studiów podyplomowych przygotowuje do zawodu galerzysty, marszanda, doradcy i opiekuna kolekcji prywatnej, w tym korporacyjnej.

 

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą realizowane online na platformie Teams.

 

Czym kończą się studia?

Ukończenia studiów podyplomowych polega na zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem.

 

Planowane terminy zjazdów:

5.-6.03, 12-13.03., 19-20.03, 26-27.03, 2-3.04, 9-10.04, 23-24.04, 7-8.05, 14-15.05, 21-22.05, 28-29.05, 4-5.06, 11-12.06, 25-26.06; 8-9.10. 15-16.10, 22-23.10, 5-6.11, 19.20.11, 26-27.11, 3-4.12, 10-11.12, 17-18.12, 14-15.01, 21-22.01, 28-29.01, 4-5.02.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  18/40
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2022-01-03 - 2022-02-27
Planowany termin rozpoczęcia
2022-03-05
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia prowadzone online
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2000

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr Małgorzata Kaźmierczak
Kierownik studiów

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą pracownicy Katedry Nauk o Sztuce oraz specjaliści – praktycy, w tym m.in. właściciele galerii prywatnych, organizatorzy targów, opiekunowie kolekcji muzealnych, prywatnych i korporacyjnych.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Sztuki Mediów

  Ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków

  e-mail: insztuki@up.krakow.pl

  tel. 12 662 66 85