Rzecznik prasowy organizacji i instytucji

Cel studiów

Program

Absolwent studiów podyplomowych „Rzecznik prasowy organizacji i instytucji” nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie przydatnym do sprawowania funkcji rzecznika prasowego organizacji lub instytucji. Poznaje, również od praktycznej strony, uczestnicząc w warsztatach, modele organizacji i strategie funkcjonowania mediów, a także zadania i narzędzia pracy rzecznika prasowego organizacji/instytucji w środowisku mediów tradycyjnych oraz w social media. Nabywa praktyczne umiejętności w obszarze wystąpień publicznych (radio, telewizja) oraz publicznego wypowiadania się. Poznaje strategie komunikacji w mediach – tworzenie wizerunku organizacji/instytucji, budowę wokół niej społeczności, sposoby postępowania w sytuacjach kryzysowych. Poznaje ponadto uregulowania prawne, które dotyczą pracy rzecznika prasowego organizacji lub instytucji, takie jak prawo prasowe, elementy prawa autorskiego, zagadnienia związane z ochroną dóbr osobistych, również w kontekście dóbr osobistych organizacji/instytucji, a ponadto regulacje zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz ustawie o ochronie danych osobowych, szkoląc się także w praktycznym zastosowaniu ww. regulacji.

Studia podyplomowe realizowane są w ciągu 2 semestrów, podczas których zgodnie z planem studiów słuchacz odbędzie 195 godzin dydaktycznych, w tym wykłady i konwersatoria.

Na ramowy plan studiów składają się kursy:

Semestr 1

 • Wprowadzenie do prawa mediów
 • Warsztaty – ochrona dóbr osobistych
 • Warsztaty – naruszenie praw autorskich
 • Warsztaty – odpowiedź na krytykę prasową
 • Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej
 • Warsztaty – decyzja o udzieleniu/odmowie udzielenia informacji
 • Modele organizacji i strategie funkcjonowania mediów w Polsce i na świecie
 • Obowiązki i narzędzia pracy rzecznika prasowego organizacji/instytucji w środowisku mediów tradycyjnych oraz w social media
 • Retoryka/argumentacja i erystyka w pracy rzecznika prasowego organizacji/instytucji

Semestr 2

 • Warsztaty – stworzenie kampanii PR/wizerunku organizacji/instytucji, organizacja eventu
 • Warsztaty – symulacja spotkania rzecznika prasowego organizacji/instytucji z dziennikarzem, wywiad
 • Warsztaty – symulacja konferencji prasowej w sytuacji kryzysowej
 • Warsztaty – stworzenie kampanii PR/wizerunku organizacji/instytucji w social media Warsztaty – symulacja komunikacji w sytuacji kryzysowej w social media
 • Warsztaty pisania przemówień
 • Warsztaty opracowywania i redagowania tekstów
 • Warsztaty wystąpień publicznych z uwzględnieniem specyfiki wystąpień radiowych i telewizyjnych

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH      Rzecznik prasowy organizacji i instytucji

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo studiów jednolitych magisterskich – na dowolnym kierunku.

Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji rzecznika prasowego organizacji lub instytucji, posiada nie tylko wiedzę, ale i praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami pracy rzecznika prasowego zarówno w środowisku mediów tradycyjnych, jak i w social media, zna także prawne uwarunkowania wykonywania ww. zawodu.

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia realizowane w formie zdalnej.

 

 • Dolny limit przyjęć:  17
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2022-02-15
Planowany termin rozpoczęcia
2022-03-01
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: zajęcia realizowane w formie zdalnej.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2000

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr Maria Rożnowska
Kierownik studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Prawa i Ekonomii
  Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
  mail: ipae@up.krakow.pl
  tel. 12 662 62 11