• Polski

Studia przekładu literackiego. studia online

Rekrutacja
)

Cel studiów

UWAGA ! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

 

Przekład artystyczny nigdy nie jest kopią [byłoby to niemożliwe), lecz zawsze interpretacją.
Pawieł Topier

 

Cel studiów to teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie studentów do profesjonalnego tłumaczenia dzieła literackiego – poszerzenie wiedzy filologicznej, pokazanie warsztatu tłumacza oraz pobudzenie talentu i zdolności twórczych w miłośnikach literatury i pracy tłumacza. Nasz cel to także informowanie o możliwościach i zasadach funkcjonowania tłumacza na rynku pracy.

Program

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia przekładu literackiego

Program studiów podyplomowych zapewnia uzyskanie kompetencji filologicznych w zakresie poetyki i koncepcji translatorskich. Słuchacz uczy się analizy i przekładu dzieła literackiego oraz poznaje zasady redakcji tekstu. Literaturą wiodącą jest literatura rosyjska.

Proponowane zajęcia doskonalą warsztat tłumacza tekstów artystycznych, przygotowują do samodzielnej pracy przekładowej oraz działalności na rynku wydawniczym.

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • Studia przeznaczone są dla absolwentów filologicznych studiów licencjackich lub magisterskich z bardzo dobrą znajomością języka rosyjskiego (B2) i polskiego oraz dla osób zainteresowanych przekładem literackim.
 • Wymagania: wykształcenie wyższe, obsługa komputera na poziomie średniozaawansowanym: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, przesyłanie plików, translatory elektroniczne, poczta elektroniczna, znajomość aplikacji MS Teams.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

studia doskonalące warsztat tłumacza literackiego.

Sposób prowadzenia zajęć:

zajęcia zdalne: asynchroniczne (platforma e-learningowa Moodle) oraz synchroniczne (aplikacja MS Teams).

Planowane terminy zjazdów:

Moodle – bez zjazdów.

MS Teams – terminy zajęć zostaną podane w październiku 2023 r.

Dolny/Górny limit przyjęć: min. 10 / maks. 30

Dokumenty
 1. Podanie kandydata na studia podyplomowe
 2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe 
 3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz.,
 4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Zdjęcie x 1 szt.
 6. Pozostałe wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
Terminy
Termin rejestracji elektronicznej
2023-06-01 - 2023-09-22
Planowany termin rozpoczęcia
2023-10-13
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Miejsce realizacji zajęć:
zajęcia zdalne: asynchroniczne (platforma e-learningowa Moodle) oraz synchroniczne (aplikacja MS Teams).
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty
 • Utwórz konto  w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK aby zarejestrować zgłoszenie na studia podyplomowe.
 • Uzupełnij krok po kroku następujące informacje:
  1. dane osobowe
  2. dane o wykształceniu
  3. zamieść skany dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe
  4. wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na konto podane w zakładce PŁATNOŚCI, bez niej nie będziesz brany pod uwagę podczas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych.
   
 • Czekaj na decyzję o zakwalifikowaniu na studia, którą otrzymasz w zakładce WIADOMOŚCI w systemie rekrutacyjnym.
 • Jeśli zostałeś zakwalifikowany otrzymasz informacje w jakim terminie i miejscu należy dokonać wpisu na listę słuchaczy.
 • Jeśli nie będziesz mógł złożyć dokumentów osobiście istnieje możliwość przesłania ich listownie, pamiętaj jednak, że dokumenty muszą dotrzeć do Uniwersytetu w wyznaczonym terminie. Adres wysyłki dokumentów zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu na studia podyplomowe.
 • Ewentualne pytania można kierować na adres mailowy do kierowników poszczególnych studiów podyplomowych. Adresy do korespondencji w systemie rekrutacyjnym znajdziesz przy każdym kierunku po prawej stronie.
   
 • UWAGA! Decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta po przeprowadzeniu wpisów na listę słuchaczy. Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpisu na listę słuchaczy dostaniesz potwierdzenie o tym, czy studia zostaną uruchomione i zostałeś na nie przyjęty.
 
 • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK (muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty oraz wniesiona opłata rekrutacyjna.
 
 • Aby dokonać wpisu na listę słuchaczy będziesz zobowiązany dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty :
  1. Podanie kandydata na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  2. Ankieta aplikacyjna na studia podyplomowe (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany).
  3. Umowa o warunkach odpłatności za studia x 2 egz., (dokument dostępny na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym w zakładce ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE na dole strony DOKUMENTY I DALSZE KROKI, wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany), wydrukuj dopiero po otrzymaniu statusu zakwalifikowany). Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty czesnego w 2 równych ratach w każdym semestrze). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza( to nie jest to samo konto które służy do wpłaty opłaty rekrutacyjnej).
  4. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  5. Zdjęcie x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie).
  6. Pozostałe wymagane dokumenty w zależności od wymagań na danym kierunku (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych).
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Biura Rekrutacji nr tel. 12 662 74 80.

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2200

Terminy rat

I rata – do 30 października 2023 r.,
II rata – do 30 listopada 2023 r.,
III rata – do 15 marca 2024 r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2024 r.

Kadra

dr Iwona Papaj – rusycysta i polonista, adiunkt w Katedrze Przekładoznawstwa Instytutu Neofilologii UP. Prowadzi zajęcia z Tłumaczenia tekstów specjalistycznych – ekonomicznych, prawniczych, użytkowych; Stylistyki oraz Rosyjskich teorii przekładu.
dr Iwona Papaj
dr Iwona Papaj
Kierownik studiów
dr hab. Lesława Korenowska, prof. UP - native speaker języka rosyjskiego i ukraińskiego, rusycysta i anglista
prof. UP, dr hab. Lesława Korenowska
prof. UP, dr hab. Lesława Korenowska
dr Michał Jankowicz – rusycysta i ekonomista
dr Michał Jankowicz
dr Michał Jankowicz
dr Marcin Dziwisz – rusycysta i ukrainista, posiada uprawnienia do nauczania języka polskiego
dr Marcin Dziwisz
dr Marcin Dziwisz

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Przekładoznawstwa i Katedry Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Neofilologii UP: przekładoznawcy, językoznawcy, aktywni zawodowo tłumacze literatury, tłumacze tekstów specjalistycznych, badacze stylów języka rosyjskiego, znawcy literatury i kultury rosyjskiej.

Pozostali wykładowcy:

 • dr Gabriela Sitkiewicz – rusycysta, językoznawca, aktywny zawodowo tłumacz literacki, coach ECPC,
 • dr hab. Lesława Korenowska, prof. UP – native speaker języka rosyjskiego i ukraińskiego, rusycysta i anglista, literaturoznawca,
 • dr Michał Jankowicz – rusycysta i ekonomista,
 • dr Marcin Dziwisz – rusycysta i ukrainista, posiada uprawnienia do nauczania języka polskiego.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt