Totalitaryzm – nazizm – Holokaust

Cel studiów

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy na temat totalitaryzmów XX wieku, w tym głównie nazizmu i Holokaustu.

Program

Treści programowe skoncentrowane zostały wokół następujących zagadnień:

 • totalitaryzmy XX wieku: faszyzm, nazizm, komunizm;
 • historia i kultura Żydów oraz Romów;
 • antysemityzm: narodziny i rozwój ideologii;
 • prześladowania i zagłada Żydów, Romów, Polaków i innych narodów w czasie II wojny światowej;
 • ludobójstwo XX w.: zbrodnie nazistowski i komunistyczne;
 • Auschwitz i inne obozy koncentracyjne oraz zagłady: historia, literatura, sztuka;
 • stosunki polsko-żydowskie w czasie wojny i w okresie powojennym;
 • pamięć i upamiętnianie zbrodni hitlerowskich: aspekty moralne, prawne i polityczne;
 • po Auschwitz i Holokauście: przezwyciężanie przeszłości i uprzedzeń w dialogu międzyreligijnym;
 • pedagogika miejsc pamięci;
 • Holokaust i inne zbrodnie nazistowskie w edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Studia realizowane są w formie stacjonarnej i częściowo zdalnej z wykorzystaniem platformy muzealnej e-learningowej. Integralną częścią programu jest specjalistyczne zwiedzanie Muzeum Auschwitz i podróż studyjna do innych miejsc pamięci w Polsce takich jak np.: Muzeum Fabryka Emaila Schindlera w Krakowie, Muzeum na Majdanku czy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

 

Studia trwają trzy semestry i obejmują 350 godzin dydaktycznych. Kończą się napisaniem pracy dyplomowej. Realizowane są w cyklu dwuletnim (marzec – wrzesień). Zajęcia w zdecydowanej większości odbywają się na terenie Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz. Część godzin realizowana jest w Krakowie i innych miastach w ramach podróży studyjnej. Podczas pobytu w Oświęcimiu słuchacze mogą skorzystać na preferencyjnych warunkach z oferty noclegowej Muzeum.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe „Totalitaryzm – nazizm – Holokaust” planowana jest w kolejnym roku akademickim.

 

Studia adresowane są dla nauczycieli humanistów, pedagogów, katechetów, edukatorów muzealnych oraz innych osób zainteresowanych problematyką dwudziestowiecznych totalitaryzmów, Holokaustu, wojny i okupacji. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie tytułu licencjata lub magistra dowolnego kierunku studiów.

Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Kwestionariusz osobowy (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Dwa zdjęcia
Terminy
Termin składania dokumentów
-
Planowany termin rozpoczęcia
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Miejsce realizacji zajęć:
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Rekrutacja krok po kroku

UWAGA! 

Rekrutacja na studia podyplomowe „Totalitaryzm – nazizm – Holokaust” prowadzona będzie w kolejnym roku akademickim.

 

 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

790

Terminy rat

I rata – do 31 października 2020 r.,
II rata – do 30 listopada 2020 r.,
III rata – do 15 marca 2021r.,
IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

Kadra

dr Piotr Trojański
Kierownik studiów

Partnerzy kierunku

Studia realizowane są we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, dlatego ich uczestnicy mają unikatową możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z szerokiej oferty edukacyjnej muzeum. Absolwenci studiów mają również pierwszeństwo uczestnictwa w seminariach organizowanych przez MCEAH we współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się badaniem i upamiętnianiem Holokaustu, takimi jak np.: Miejsce Pamięci Terezin w republice Czeskiej i Dom Konferencji – Miejsce Pamięci i Edukacji w Wannsee w Niemczech. Dodatkowo ukończenie studiów z wynikiem pozytywnym jest jednym z warunków branych pod uwagę przy kwalifikowaniu uczestników na seminarium wyjazdowe w Izraelu „Judaizm — Dzieje i kultura Żydów polskich — Holokaust”, które organizowane jest przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH).

Absolwenci o kierunku

Studia podyplomowe „TOTALITARYZM - NAZIZM - HOLOKAUST” dzięki profesjonalnej, doskonale merytorycznie przygotowanej kadrze, ciekawym wykładom, ćwiczeniom, zajęciom, które odbywają się na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau, pozwalają poszerzyć i zgłębić wiedzę nie tylko na temat faszyzmu, nazizmu, na temat Holokaustu i historii XX wieku. Problemy i zagadnienia omawiane na zajęciach dotyczyły także aspektów socjologicznych, kulturowych, religijnych. Wiele godzin wykładów na temat zagłady Polaków i Romów. Na uwagę zasługują zajęcia z zakresu literatury i filmu. Trudno przecenić sesję wyjazdową, podczas której odwiedziliśmy byłe obozy zagłady w Bełżecu, Sobiborze i Majdanku. Ogromne znaczenie ma fakt, że spotykają się tu ludzie z całej Polski, którzy mają podobne zainteresowania i wiele robią w swoich środowiskach na rzecz pamięci o Holokauście, walczą z uprzedzeniami, ksenofobią i antysemityzmem.
Studia te stanowiły dla mnie bardzo ważny etap w życiu. Nie podjęłam ich w związku z wykonywanym zawodem, czy wykształceniem, ale z głębokiego zainteresowania tym tematem. Zdobyłam ogromną wiedzę, której nie sposób byłoby zdobyć samemu z historycznych książek, czy dokumentalnych filmów. Dzięki letniemu wyjazdowi studyjnemu odwiedziłam inne miejsca pamięci, do których być może nie dotarłabym sama, a jeśli nawet, nie poznałabym ich tak szczegółowo. Każdy zjazd był wyjątkowy, zarówno z uwagi na miejsce, w którym się odbywał, jak i z uwagi na poruszane tematy. Każdemu bez wyjątku zjazdowi towarzyszyły ogromne przeżycia i zaduma, a emocje z tym związane pozostały do dziś. Uważam, że dla kogoś, kto interesuje się historią II wojny światowej, a w w szczególności Zagładą, studia te są najlepszym czasem, jaki można sobie podarować.
Studia podyplomowe okazały się być jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Poznałam tam fascynujących ludzi, którzy podzielają zainteresowania podobnymi tematami. Ponadto, wykładowcy jak i prowadzone przez nich zajęcia dostarczyły nam nowej wiedzy, jak i pobudziły nas do dalszego zgłębiania tematu Zagłady.
Bardzo się cieszę, że wybrałem się na studia podyplomowe "Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust" prowadzone przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie przy współpracy z Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Te studia to przede wszystkim zmiana światopoglądu, relacji z ludźmi, przełamanie pewnych stereotypów. Tematyka studiów nie należała jednak do łatwych zagadnień. Na szczęście wspaniała kadra wykładowców akademickich, a także spotkania i zajęcia z żyjącymi jeszcze świadkami tamtych wydarzeń pozwoliły mi na znaczne pogłębienie wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień. Studia te przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Program jest idealnym połączeniem ogromnej dawki wiedzy teoretycznej przekazywanej podczas wykładów z ćwiczeniami i wizytami studyjnymi w miejscach pamięci związanych z Zagładą. Dziękuję organizatorom i wspaniałym wykładowcom oraz kolegom i koleżankom z grupy za mnóstwo inspiracji i pozytywnej energii, za uświadomienie sobie konieczności spojrzenia na ten temat z innej, zupełnie nowej perspektywy. Te studia naprawdę zmieniają ludzi i ich światopoglądy w zakresie omawianej tam tematyki.

Kontakt