Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter

Cel studiów

Studia przeznaczone są dla osób ze znajomością języka francuskiego na poziomie minimum B2, które chcą doskonalić się  w zakresie języka francuskiego i copywritingu.

Program

Program studiów podyplomowych zakłada poszerzenie kompetencji filologicznych w zakresie języka francuskiego. Ponadto daje możliwość praktycznego zastosowania języka francuskiego w tworzeniu treści publikowanych w mediach tradycyjnych, w Internecie i mediach społecznościowych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach, tj. Copywriter, specjalisty ds. Contentu, lead generator specialist.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter

Rekrutacja

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich ze znajomością języka francuskiego na poziomie B2. W przypadku braku certyfikatu poświadczającego znajomość j. francuskiego na tym poziomie kandydat zdaje egzamin ustny i pisemny z tego języka.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent studiów podyplomowych Tworzenie treści w języku francuskim : specjalista ds. contentu i copywriter zdobędzie praktyczną umiejętność posługiwania się językiem francuskim oraz językiem francuskim specjalistycznym. Będzie posiadał bogaty zasób leksyki specjalistycznej. Studia pozwolą mu na zdobycie umiejętność tworzenia różnych typów tekstów publikowanych na stronach internetowych oraz redagowania tekstów branżowych i specjalistycznych. Absolwent studiów podyplomowych posiada także podstawowe kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi językoznawstwa komputerowego, narzędzi CAT oraz optymalizacji treści pod kątem SEO.

 

Z podanymi kwalifikacjami nie są związane uprawnienia, ale zdolność praktycznego wykorzystania języka francuskiego w różnych zawodach tj. copywriter, specjalista ds. contentu, lead generator specialist.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  18/25
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-10-15
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-22
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; studia zaplanowane są w formie zdalnej (zajęcia synchroniczne)
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2000

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr Alicja Hajok – Kornaś
Kierownik studiów

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Filologii romańskiej.

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Neofilologii Filologia romańska

  ul. Podchorążych 2 , Kraków

  mail: filologia.romanska@up.krakow.pl

  tel. 12 662 62 01