Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Cel studiów

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Program studiów wpisuje się w aktualne wytyczne dotyczące kształcenia specjalistów wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Program

Absolwent studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymuje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela – specjalisty do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w publicznych i niepublicznych: przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach, a także w domu rodzinnym i innych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Absolwent studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest przygotowany do:

 • przeprowadzania i opracowywania diagnozy zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym małego dziecka;
 • projektowania procesu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • wspierania rodziców w wychowywaniu i rehabilitacji małego dziecka z zaburzonym rozwojem;
 • konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania;
 • współdziałania w zespołach interdyscyplinarnych w planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu procesu wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Program studiów podyplomowych spełnia standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zobacz więcej.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunkach pedagogicznych, psychologii, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej (z udokumentowanym przygotowaniem pedagogicznym).

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w publicznych i niepublicznych: przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach, a także w domu rodzinnym.

Planowane terminy zjazdów:

22,23,24.10; 19,20,21.11; 10,11,12.12; 7,8,9.01.2022 r.; 4,5,6.02; 18,19,20.02; 4,5,6.03; 18,19,20.03; 1,2,3.04; 6,7,8.05; 20,21,22.05; 24,25,26.06; 9,10,11.09; 23,24,25.09; 21,22,23.10; 4,5,6.11; 2,3,4.12; 16,17,18.12; 27,28,29.01.2023 r.

Praktyki – wymiar:

W trakcie studiów Słuchacz realizuje praktyki w wymiarze 180 godzin.

Miejsce realizacji praktyki:

publiczne i niepubliczne placówki realizujące zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  25/40
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-10-10
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-22
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia prowadzone zdalnie/stacjonarnie
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

dr. hab. Prof. UP Katarzyna Plutecka
Kierownik studiów

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego, którzy są specjalistami o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów.

Dlaczego warto

Studia dają możliwość uzyskania kwalifikacji na najlepszej uczelni pedagogicznej, Uniwersytecie Pedagogicznym, umożliwiają nawiązanie współpracy ze specjalistami w placówkach  organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Absolwenci o kierunku

„Chciałam podziękować osobom, które rzetelnie przygotowały zajęcia i pomogły mi zrozumieć potrzeby dzieci z wybraną niepełnosprawnością”
„Bardzo dziękuję za zajęcia praktyczne w Centrum Maltańskim”
„Wysoko oceniam przydatność studiów z punktu widzenia kadry i zajęć praktycznych"

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Pedagogiki Specjalnej

  ulica Ingardena 4, 30-060 Kraków

  e-mail: ips@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 66 36