Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Nauk o Wychowaniu)

Cel studiów

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie we wszystkich rodzajach szkół.

Organizatorem studiów podyplomowych jest Instytut Nauk o Wychowaniu.

Program

Studia podyplomowe  organizowane przez Instytut Nauko Wychowaniu zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych.

Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych i przygotowania merytorycznego do nauczania drugiego przedmiotu studia rozwijają umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela wychowawcy, pedagoga szkolnego.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Nauk o Wychowaniu)

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia i uprawnienia nauczycielskie.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Studia przygotowują do nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

 

Sposób prowadzania zajęć:

Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie (cześć zajęć prowadzona on-line poprzez platformę Teams).

Zajęcia planowo będą odbywały się w weekendy (sobota-niedziela) od godz. 9.00 do 16.30.

Egzaminy na studiach przeprowadzone zostaną w formie ustnej, planowane są również dwie dydaktyczne prace projektowe (jedna w semestrze II, druga w semestrze III).

 

Praktyki – wymiar/miejsce realizacji:

 • praktyka zawodowa w szkole podstawowej – 45 godzin, 14.03-24.06.2022;
 • praktyka zawodowa w szkole ponadpodstawowej  – 45 godzin, 14.11 – 10.02.2023.

 

Planowane terminy zjazdów:

Semestr I: 16-17.10.2021; 30-31.10.2021; 13-14.11.2021; 27-28.11.2021; 11-12.12.2021; 08-09.01.2022; 22-23.01.2022;    05.02.2022.

Semestr II: 05-06.03.2022; 19-20.03.2022; 02-03.04.2022; 23-24.04.2022; 14-15.05.2022; 28-29.05.2022; 11-12.06.2022;  25.06.2022.

Semestr III: 15-16.10.2022; 29-30.10.2022; 19-20.11.2022; 03-04.12.2022; 17-18.12.2022; 14-15.01.2023; 28-29.01.2023.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  20/20
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-07-01 - 2021-10-15
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-16
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia hybrydowe – stacjonarnie i za pomocą aplikacji MS Teams.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1600

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

Doktor nauk biologicznych, absolwentka studiów podyplomowych: Zarządzanie oświatą samorządową (Politechnika Krakowska) oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Uniwersytet Jagielloński), wieloletni nauczyciel biologii w szkołach ponadgimnazjalnych, doradca metodyczny ds. nauczania biologii, dyrektor placówek systemu oświaty oraz nauczyciel akademicki. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki wpływu mediów na procesy uczenia się i nauczania oraz rozwoju kompetencji kluczowych. Edukator i trener, absolwentka Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ. Autorka licznych publikacji, w tym także programów nauczania, podręczników szkolnych oraz opracowań metodycznych wspomagających pracę nauczycieli.
Dr Beata Jancarz-Łanczkowska
Kierownik studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytutu Nauk o Wychowaniu
  ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
  mail: inow@up.krakow.pl
  tel. 12 662 66 00