Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Spraw Społecznych)

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.
Organizatorem studiów podyplomowych jest Instytut Spraw Społecznych.

Program

Absolwent studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie wyposażony będzie w wiedzę związana z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacja. Będzie posiadał umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny, umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okres dojrzewania, dorastania i wyborem drogi życiowej oraz umiejętności świadomego kreowania osobowości ucznia. Absolwent będzie się cechował pozytywną postawa wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych, poszanowaniem godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie. Będzie znał i będzie potrafił przekazać uczniom podstawowe zasady postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności oraz kształtować u uczniów postawy prozdrowotne, prospołeczne i prorodzinne.

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH     Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Spraw Społecznych)

 

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

Ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich poświadczone dyplomem z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.

Posiadanie kwalifikacji nauczycielskich, w tym przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, lub zaświadczenie potwierdzające, że jest się czynnym nauczycielem w danym typie szkoły.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Formalne kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie objętego programem kształcenia w zakresie szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

Planowane terminy zjazdów:

Semestr I: 22-24.10.2021; 5-7.11.2021; 19-21.11.2021; 3-5.12.2021; 17-19.12.2021; 14-16.01.2022.
Semestr II: 4-6.03.2022; 18-20.03.2022; 1-3.04.2022; 22-24.04.2022; 20-22.05.2022; 3-5.06.2022.
Semestr III: 14-16.10.2022; 4-6.11.2022; 18-20.11.2022; 2-4.12.2022; 16-18.12.2022; 13-15.01.2023.

Praktyki – wymiar/miejsce realizacji:
90 godzin w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  30/40
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-10-15
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-22
Czas trwania studiów
3 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1500

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Podane terminy rat czesnego obowiązują w danym roku akademickim. Terminy kolejnych rat będą podane w następnym roku akademickim.

Kadra

Dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP
Kierownik studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Spraw Społecznych
  Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
  mail: iss@up.krakow.pl
  tel. 12 662 79 50