Zarządzanie projektami (Instytut Nauk Technicznych)

Cel studiów

Celem studiów jest rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie najlepszych praktyk zarządzania projektami zalecanych przez wiodące klasyczne metodyki i standardy oraz metody zwinne i adaptacyjne. Studia inspirują do systemowego zarządzania projektami, podnoszenia konkurencyjności kadry oraz przedsiębiorstw poprzez poprawę zdolności do skutecznego i sprawnego prowadzenia projektów, niezależnie od ich typu i branży.

Studia podnoszą kompetencje potrzebne we wszystkich elementach przedsięwzięć: definiowania, planowania, kontroli, komunikacji i zamykania. Zakres studiów pozwala na zdobycie wiedzy prowadzące do swobodnego posługiwania się metodyką PRINCE2®. Wiedza ta jest uzupełniana najlepszymi praktykami PMBoK Guide, AGILE, SCRUM i IPMA.

Program

Na ramowy plan studiów składają się poniższe kursy:

Semestr 1

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Procesy zarządzania projektami
 • Metody zwinne w zarządzaniu projektami
 • Kompetencje miękkie kierownika projektu
 • Zarządzanie zespołem

Semestr 2

 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Aspekty prawne zarządzania projektami
 • Rachunkowość w projektach
 • Narzędzia informatyczne w projektach

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Zarządzanie projektami (Instytut Nauk Technicznych)

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Po ukończeniu studiów z zakresu zarządzania projektami uczestnicy zyskują wiedzę teoretyczną dotyczącą współczesnego zarządzania projektami; umiejętności z zakresu przygotowania, oceny efektywności, realizacji i monitorowania przebiegu projektów w stopniu wymaganym do swobodnego funkcjonowania w praktyce organizacji działających dla zysku i non – profit; kompetencji w zakresie wyboru i aplikacji najważniejszych metodyk zarządzania projektami; szanse na rozwój osobisty i zawodowy.

Sposób prowadzenia zajęć:

 • zajęcia będą się odbywać w soboty i niedziele co drugi tydzień,
 • zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym oraz zdalnie.

 

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  20/36
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-09-30
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-01
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, zajęcia stacjonarne/zdalne
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

1900

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr inż. Maciej Zając
Kierownik studiów

Dlaczego warto

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk Technicznych

  Ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  email: technika@up.krakow.pl

  tel.: 12 662 63 31