Zarządzanie projektami (Instytut Nauk o Polityce i Administracji)

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie projektami organizowanymi  przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania złożonymi przedsięwzięciami (projektami), realizowanymi zarówno w administracji publicznej, wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zlecenie partnerów zewnętrznych.  Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą i jakością projektu oraz z zarządzaniem zasobami (ludzkimi, materialnymi i finansowymi).

Program

Studia podyplomowe Zarządzanie projektami, których organizatorem jest Instytut Nauk o Polityce trwają 2 semestry. Zgodnie z planem studiów słuchacz odbędzie 220 godzin dydaktycznych. Prowadzone wykłady i konwersatoria dadzą słuchaczom wiedzę teoretyczną, która jest wykorzystywana podczas warsztatów i zajęć audytoryjnych zapewniających nabycie umiejętności praktycznych bezpośrednio związanych z zarządzaniem projektem.

Na ramowy plan studiów składają się przedmioty:

Semestr I

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Metodyki i standardy project management
 • Zarządzanie zmianą
 • Harmonogramowanie prac projektowych
 • Rachunek opłacalności i analiza finansowa projektów
 • Budowanie i motywowanie zespołu projektowego
 • Techniki pracy zespołowej z elementami autoprezentacji

Semestr II

 • Techniki wywierania wpływu
 • Zarządzanie ryzykiem projektu
 • Aplikacje wspomagające zarządzanie projektami
 • Instytucjonalne rozwiązania zarządzania projektami
 • Zwinne metody (Agile) w prowadzeniu projektów: Scrum i Kanban
 • Techniki monitorowania i ewaluacji postępu prac projektowych
 • Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów
 • Zarządzanie konfliktami w projektach

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH      Zarządzanie projektami (Instytut Nauk o Polityce i Administracji)

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia:

 • ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku studiów.

Uprawnienia po ukończeniu studiów podyplomowych:

Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w zakresie inicjowania i organizowania prac projektowych. Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje przygotowanie do efektywnej i skutecznej pracy w organizacjach, których funkcjonowanie jest oparte na projektach.

 

Sposób prowadzenia zajęć:

Zajęcia hybrydowe – stacjonarnie i za pomocą aplikacji MS Teams.

 

Planowane terminy zjazdów:

23-24.10.2021, 6-7.11.2021, 20-21.11.2021, 11-12.12.2021, 5-6.03.2022, 19-20.03.2022, 2-3.04.2022,

23-24.04.2022.

Zajęcia będą odbywać się w soboty od 8.15-20.15, w niedziele od 8.15-16.30.

 • Dolny/Górny limit przyjęć:  15/50
Dokumenty
 • Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line)
 • Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line, 2 egzemplarze)
 • Kserokopia dyplomu/odpisu dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • Zdjęcie
 • Opłata rekrutacyjna
 
Terminy
Termin składania dokumentów
2021-06-01 - 2021-10-15
Planowany termin rozpoczęcia
2021-10-23
Czas trwania studiów
2 semestry
Miejsce
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prześlij na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe
Miejsce realizacji zajęć:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; zajęcia hybrydowe – stacjonarnie i za pomocą aplikacji MS Teams.
Rekrutacja krok po kroku
 • Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.
 • Wypełnij formularz rejestracyjny on-line. Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.
 • Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie i umowa o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych. Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.
 • Skompletuj dokumenty:
  • Ankieta aplikacyjna, podanie i umowa (2 egz. umowy)
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia*)
  • Zdjęcia legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)
 • Wyślij dokumenty pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE
 • Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego. Informację otrzymasz na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym. Umieszczenie na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na studia. Przeniesienie na listę główna jest możliwe tylko w przypadku zwolnienia się miejsca na w/w liście.
 • Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia (możliwość wpłaty w czterech równych ratach). Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.
 • Masz pytania? napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl lub zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji
 

Opłaty i informacje organizacyjne

Opłata rekrutacyjna

85

Czesne - opłata za semestr:

2100

Terminy rat

I rata – do 29 października 2021 r.,
II rata – do 30 listopada 2021 r.,
III rata – do 15 marca 2022 r.,
IV rata – do 29 kwietnia 2022 r.

Kadra

Dr Małgorzata Kmak, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Politolog (doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: polityka regionalna). Wykładała gościnnie na University of Malta, Uniwersytecie Hacettepe (Ankara). W ramach projektów naukowo-badawczych odbyła wizyty i konsultacje między innymi w: Aalborg University, University of Amsterdam, University of Helsinki. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z polskim samorządem terytorialnym, marketingiem społecznym i terytorialnym, ochroną środowiska, smart city, zrównoważonym rozwojem i programowaniem rozwoju w przestrzeni lokalnej. Realizowane zajęcia dydaktyczne: Administracja publiczna państw UE, Marketing inicjatyw społecznych, Marketing i PR, Prawo ochrony środowiska, Programowanie rozwoju lokalnego/regionalnego, Metody samokształcenia i samorozwoju.
Dr Małgorzata Kmak
Dr Małgorzata Kmak
Kierownik studiów

Dlaczego warto / Dlaczego z nami / Partnerzy kierunku

Absolwenci o kierunku

Kontakt

 • Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
  Sekcja ds. Rekrutacji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  pokój 31a, parter;

  mail: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl;

  tel. 12 662 74 80

 • Organizator studiów

  Instytut Nauk o Polityce i Administracji

  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

  e-mail: inpa@up.krakow.pl

  tel. 12 662 64 46