Regulamin

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin zawiera uczelniane uregulowania dotyczące organizacji i toku studiów podyplomowych oraz praw i obowiązków słuchacza.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: