Regulamin

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin zawiera uczelniane uregulowania dotyczące organizacji i toku studiów podyplomowych oraz praw i obowiązków słuchacza.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 

 

Zarządzenie Rektora w sprawie opłaty rekrutacyjnej na studiach podyplomowych