Rekrutacja

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, uzyskać dodatkowe kwalifikacje, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 

→  Wybierz studia podyplomowe z aktualnej oferty.

→  Wypełnij formularz rejestracyjny on-line.

Używaj polskich czcionek. Sprawdź dane przed zatwierdzeniem.

→  Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokumenty: ankieta aplikacyjna, podanie.

Podpis stanowi potwierdzenie zgodności danych osobowych.

→  Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł

Dane do wpłaty:

numer konta: 34 1240 2294 1111 0010 9051 7096

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków

tytułem: „nazwa kierunku studiów podyplomowych” – opłata rekrutacyjna

→  Skompletuj dokumenty:

  • Ankieta aplikacyjna, podanie
  • Dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia)
  • Zdjęcie legitymacyjne
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  • Inne wymagane dokumenty (szczegóły na stronie wybranych studiów podyplomowych)

→  Prześlij dokumenty za pośrednictwem poczty.

Adres: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków z dopiskiem: studia podyplomowe

 →  Potwierdzenie przyjęcia na studia podyplomowe.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia dokumentów oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.

→  Opłata za studia podyplomowe

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia) jest wniesienie opłaty za studia – możliwość rozłożenia opłaty na cztery równe raty. Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto słuchacza.

WITAMY NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji:

zadzwoń do Działu Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk Sekcja ds. Rekrutacji UP: tel. 12 662 74 80

lub napisz: rekrutacja.podyplomowe@up.krakow.pl